Kansalaiskanava

kk_logo_pieni.jpg
kk_logo_pieni.jpg

Kansalaiskanava-hanke kuului pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelmaan ohjelmakaudella 2005-2007. Hankkeen tavoitteena oli kehittää asukkaan ja hallinnon välistä vuorovaikutusta pääkaupunkiseudulla. Hanke lähti liikkeelle Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan tekemän kaupunginosatyön pohjalta. Kokemukset asukkaiden ja hallinnon erilaisista näkemyksistä esimerkiksi arjen palveluiden sujuvuudessa saivat Helkan tekemään aloitteen hankkeen perustamisesta.

Helkan Kansalaiskanava-osioon on kerätty sekä hankkeen toimenpide-ehdotuksia seudullisen osallistumisen kehittämiseksi että konkreettisia apuvälineitä ja menetelmiä aluetoimijoiden käytettäväksi. Toimenpide-ehdotusten taustalla on tarve kehittää seudullista tiedottamista ja osallistumista. Kun kaupunkien välinen yhteistyö lisääntyy, on yhtenä kehittämisen osa-alueena huomioitava myös seudullinen osallistuminen.

20070606_10490.jpgAineistojen paperiversioita voi joko itse tulostaa alla olevasta Aineistot-luettelosta löytyvistä linkeistä tai tiedustella Helkan toimistolta.

 

 

 

 

 


 
Aineistot: