Helkan selvitys helsinkiläisistä asukastiloista 2012

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka on laatinut selvityksen helsinkiläisistä asukastiloista. Selvityksessä tarkastellaan asukastiloja mm. hallinnan, rahoitusmallien sekä toiminnan laadun näkökulmista. Selvitys antaa lisäinformaatiota asukastilojen toiminnasta. Se nostaa myös esiin asukastilojen toiminnassa ilmeneviä käytännön haasteita. Selvitystyön aikana esiin nousseita kehittämisehdotuksia on koottu selvityksen loppuun suosituksiksi asukastilatoimintaan.

Selvitys koostuu helsinkiläisille asukastilojen toimijoille kesällä 2012 tehdyn Helka ry:n Internet-kyselyn tuloksista. Osa asukastilojen tarkemmista tiedoista on koottu tekstiä selventäviin taulukkoliitteisiin 1-7. Selvitystyössä on myös hyödynnetty aiempia asukastilaselvityksiä sekä asukastilatoimijoiden kanssa käytyjä keskusteluja.

Selvityksen on laatinut vuoden 2012 ja kevätkauden 2013 aikana Helka ry:n viestintä- ja projektivastaava Päivi Savolainen Helka ry:n hallituksen linjausten ohjaamana. Selvitystyöhön on saatu vuonna 2012 avustus Helsingin kaupungin sosiaalivirastolta (nykyään Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto).

Tutustu selvitykseen oheisista linkeistä:

Selvitys: Katsaus helsinkiläisiin asukastiloihin 2012
LIITE 1: Asukastilojen hankintatavat
LIITE 2: Asukastilojen hallinnointi ja ylläpito
LIITE 3: Asukastilojen aukioloajat ja kävijämäärät
LIITE 4: Asukastilojen henkilökunta ja vapaaehtoiset      
LIITE 5: Tilan ja toiminnan kustannukset ja rahoitus
LIITE 6: Yhteenvetotarkastelu asukastiloista
LIITE 7: Asukastilojen osoitteet

Koko selvitys liitteineen löytyy oheisesta linkistä.

Lisätietoa selvityksestä:
Helka ry:n toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka,
p. 045 145 2595 tai 041 522 2071
pirjo.tulikukka[ät]helka.net