Kaupunginosat.net ja Helkan kotisivut uudistuneet!

Helkan ylläpitämä www.kaupunginosat.net -sivusto on uudistunut. Uudistuksen myötä sivuille on tullut paljon uutta sisältöä, esiin nousevat nyt hyvin sekä kaupunginosien ajankohtaisasiat että laajemmatkin kaupunginosatoimintaa koskevat uutiset. Uudistuksen tavoitteena on luoda kaupunginosat.net:istä laajemman yleisön uutis- ja informaatioportaali, joka ohjaa yhä enemmän kävijöitä myös kaupunginosien kotisivuille.

Helkan kotisivut (www.helka.net) puolestaan on muutettu palvelemaan pääasiassa Helkan jäsenistöön ja organisaatioon liittyvää viestintää ja uutisointia. Sivuston sisällön järjestystä on uudistettu jonkin verran, jotta kaupunginosatoiminnan kannalta hyödyllisimmät aihealueet (esim. Helkan jäsentiedotteet ja yhdistystoimintavinkit) olisivat entistä helpommin löydettävissä.

Helka avasi alkuvuodesta myös uuden Kotikatu-sivuston www.helka.net/kotikatu, joka sisältää Kotikatua ja kaupunginosasivuja koskevaa ohjeistusta sekä tietoa mm. ajankohtaisista Kotikatu-koulutuksista.

Lisätietoa uudistuksesta voi kysyä ja palautetta antaa Helkan viestintävastaava Päivi Savolaiselle: p. 09 641 045, sp. paivi.savolainen[at]helka.net