Kaupunkilainen – vaikuta mielipiteelläsi sähköjärjestelmän tulevaan kehittymiseen!

sahkohaastattelu kuvituskuva

Demos Helsinki kutsuu kaikki kiinnostuneet sähkön käyttöä käsittelevään ryhmähaastatteluun ti 8.8. klo 15-17. Paikka: Demos Helsingin toimisto, Mechelininkatu 3d (Helsinki). Haastattelussa keskustellaan ja pohditaan yhdessä sitä, minkälaisia ajatuksia ja tuntemuksia kuluttajilla on sähköön ja sähkön käyttöön liittyen. Lisäksi kartoitetaan, minkälaisia ajatuksia sähköjärjestelmän tulevaisuuden muutokset kuluttajissa herättävät.

Kuka tahansa voi ilmoittautua mukaan haastatteluun, koska kaikki ovat sähkönkuluttajia. Tietoa tai osaamista sähköön tai sähköjärjestelmään liittyen ei tarvita. Tärkeintä on halu jakaa omia ajatuksia ja tuntemuksia liittyen sähköön ja sähkön käyttöön. Osallistuminen edellyttää sähköistä ilmoittautumista, ti 1.8. mennessä oheisen linkin kautta.

Suomen valtakunnallinen sähköjärjestelmä on suurten muutosten äärellä. Uusiutuvan energian ja hajautetun tuotannon lisääntyessä perinteisen sähköjärjestelmän tulee muuttua joustavammaksi. Muutokset vaikuttavat myös kuluttajiin. Demos Helsinki pureutuu yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän kanssa sähköjärjestelmän muutoksiin kuluttajien näkökulmasta. Halutaan lisätä ymmärrystä kuluttajien näkemyksistä ja mielipiteistä sähköön ja sähkön käyttöön liittyen.