Kaupunkipolitiikan teemat esillä pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelman 2005-2007 päätösseminaarissa

Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelman 2005-2007 päätösseminaari järjestettiin ystävänpäivänä torstaina 14.2. Valkoisessa Salissa. Päättyvän kaupunkiohjelman hankkeet olivat seminaarissa esillä sekä hankegalleriassa että esiintyjien puheenvuoroissa. Tilaisuuden avasivat pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat Jussi Pajunen, Juhani Paajanen, Marketta Kokkonen ja Torsten Widen sekä maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitosta. Kaupunkiohjelmaan kuuluneen Helkan Kansalaiskanava-hankkeen edustajana toiminut puheenjohtaja Aija Staffans toi puheenvuorossaan esiin erityisesti arjen seudullisuuden näkökulmaa. Tilaisuuden päätti maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors. Seminaarin puheenjohtajana toimi elinkeinojohtaja Eero Holstila.

Seminaarissa käsiteltiin pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelmaan 2005-2007 kuuluneita hankkeita ja todettiin, että kaupunkiohjelman hankkeilla on kyetty osaltaan vastaamaan pääkaupunkiseudun ja uudenmaan haasteisiin. Uuden kaupunkiohjelman teemaan, koheesio ja kilpailukyky kaupunkipolitiikassa, paneuduttiin myös useissa puheenvuoroissa. Ajankohtaisiksi kaupunkipolitiikan aiheiksi noteerattiin myös pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyön lisääntyminen sekä ulkomailta Suomeen muuttaneiden asukkaiden hyödyntäminen työvoimana ja voimavarana. Tilaisuus tarjosikin osallistujille päättyvän kaupunkiohjelman yhteenvedon ohella mielenkiintoisen silmäyksen tulevaan hankekauteen.

Lisätiedot: www.pkskaupunkiohjelma.fi