Kevätkokouksen 2012 esityslista

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kevätkokous

Aika: torstaina 22.3.2012 klo 18.00
Paikka: Helsingin Energian auditorio Kampin Sähkötalossa.
(osoite: Runeberginkatu 1 – paikalla opastus)

Ennen virallisia kevätkokousasioita:

Sisään pääsee ja kahvitarjoilu käynnistyy klo 17.00 alkaen; n. klo 17.10 kuullaan Helsingin Energian edustajan Turo Eklundin tietoisku ajankohtaisista kaukolämpöasioista. Sen jälkeen Helsingin kaupungin organisaatioasiantuntija Riitta Simoila kertoo sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksesta ja keväällä eri alueiden asukkaille järjestettävistä aluefoorumi-illoista. Tämän jälkeen tulevaa yleiskaavaprosessia ideoivan Helkan hallituksen työryhmän edustajat kertovat ajatuksistaan. Lopuksi kuullaan vielä lyhyt informaatio Helkan vastavalmistuneista CADDIES-materiaaleista. Viralliset kevätkokousasiat käsitellään klo 18.00 alkaen.


E S I T Y S L I S T A

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Helkan sääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä maaliskuussa ja kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty 8.3.2012 (jäsentiedote 1/2012). Valtakirjalomake on toimitettu kokouskutsun liitteenä puheenjohtajille. Toimintakertomus 2011 ja muut kokousasiakirjat on toimitettu puheenjohtajille ja sihteereille.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilit sekä luetaan toiminnantarkastajien tarkastuskertomus

6. Päätetään edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Hyväksytään Helkan talousennuste 2012.

8. Kokouksen päättäminen