Kevätkokouksen 2016 esityslista

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n varsinainen kevätkokous

Esityslista

Aika: keskiviikko 30. maaliskuuta 2016 klo 18.00
Paikka: Helsingin Energian Sähkötalon auditorio (Runeberginkatu 1)

Ennen kokousta, klo 17.00 alkaen kahvitarjoilu. Ennen virallisia asioita kuullaan Helsingin Energian ajankohtaiskatsaus ja ympäristöpsykologi Liisa Horellin alustus täydennysrakentamisen haasteista kaupunginosien viihtyisyydelle. Viralliset kokousasiat käsitellään klo 18.00 alkaen.

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat sekä
    kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kokoukselle
    – puheenjohtaja
    – sihteeri
    – kaksi pöytäkirjantarkastajaa
    – kaksi äänten laskijaa

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Vuoden 2015 tilinpäätöksen käsittely

6. Päätetään vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistamisesta
    – vuosikertomus
    – tuloslaskelma ja tase
    – toiminnantarkastajien tarkastuskertomus

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
    ja muille tilivelvollisille

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
    – esitellään Helkan talousennuste vuodelle 2016

9. Kokouksen päättäminen

Helsingissä, maaliskuun 16. päivänä 2016

Hallitus
Helka ry