Kevätkokouksen 2017 esityslista

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n varsinainen kevätkokous

Esityslista

Aika:       torstai 30. maaliskuuta 2017 klo 18.00

Paikka:   Kampin Sähkötalon ravintola Puro (Malminrinne 6 E, 8. krs)

Ennen kokousta, klo 16.45 alkaen kahvitarjoilu. Ennen virallisia asioita kuullaan Helsingin Energian ajankohtaiskatsaus ja Helsingin uuden kansliapäällikön, Sami Sarvilinnan, puheenvuoro Helsingin kaupungin organisaatiouudistuksesta ja uudistuksen vaikutuksista kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiin. Viralliset kokousasiat käsitellään
klo 18.00 alkaen.

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle
               – puheenjohtaja
               – sihteeri
               – kaksi pöytäkirjantarkastajaa
               – kaksi äänten laskijaa

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat sekä
    kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Vuoden 2016 tilinpäätöksen käsittely

6. Päätetään vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistamisesta
               – vuosikertomus
               – tuloslaskelma ja tase
               – toiminnantarkastajien tarkastuskertomus

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
     ja muille tilivelvollisille

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
              – esitellään Helkan talousennuste vuodelle 2017

9. Kokouksen päättäminen

Helsingissä, maaliskuun 1. päivänä 2017

Hallitus
Helka ry