Kevätkokouksen 2020 esityslista

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n varsinainen kevätkokous

Esityslista

Aika: maanantai 8. kesäkuuta 2020 klo 18.00
Paikka: Kokous järjestetään etäyhteydellä, käyttäen Teams-sovellusta. Kokouslinkki lähetetään kaikille ilmoittautuneille ennen kokousta.
.
Viralliset kevätkokousasiat käsitellään klo 18.00 alkaen.

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle
                      
– puheenjohtaja
                       – sihteeri
                       – kaksi pöytäkirjantarkastajaa
                       – kaksi äänten laskijaa

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat sekä
    kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Vuoden 2019 tilinpäätöksen käsittely

6. Päätetään vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistamisesta
                      
– toimintakertomus
                       – tuloslaskelma ja tase
                       – toiminnantarkastajien tarkastuskertomus

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
    ja muille tilivelvollisille

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
                       – esitellään Helkan talousennuste vuodelle 2020

9. Kokouksen päättäminen


Helsingissä, toukokuun 19. päivänä 2020

Hallitus
Helka ry