Kevätkokouksen 2021 esityslista

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n varsinainen kevätkokous

Esityslista

Aika: maanantai 29. maaliskuuta 2021 klo 18.00

Paikka: Kokous järjestetään etäyhteydellä, käyttäen Zoom-sovellusta. Kokouslinkki lähetetään kaikille ilmoittautuneille ennen kokousta.

Ennen virallisia asioita, klo 17.30. alkaen kuullaan Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalon alustus liiton jäsenpalveluista ja ajankohtaisista aiheista.

Viralliset kevätkokousasiat käsitellään klo 18.00 alkaen.

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle
– puheenjohtaja
– sihteeri
– kaksi pöytäkirjantarkastajaa
– kaksi äänten laskijaa

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat sekä
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Vuoden 2020 tilinpäätöksen käsittely

6. Päätetään vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta
– toimintakertomus
– tuloslaskelma ja tase
– toiminnantarkastajien tarkastuskertomus

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille tilivelvollisille.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
– esitellään Helkan talousennuste vuodelle 2021

9. Kokouksen päättäminen

Helsingissä, helmikuun 17. päivänä 2021

Hallitus
Helka ry