Kevätkokous 2012

Aika: Torstai 22. maaliskuuta 2012, kello 18.00

Paikka:
Helsingin Energia, Kampin Sähkötalon auditorio, Runeberginkatu 1, 00100 Helsinki

Läsnä: Viralliset kokousedustajat (19 henkilöä), sekä muut osanottajat (3 henkilöä) liitteen 1. mukaan (osanottajalista ja valtakirjat).


1. § Kokouksen avaus

Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka avasi kokouksen klo 18.05 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja Lulu Nenonen ja sihteeriksi Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Saara E. Tolonen Kallio- Seurasta ja Ulla Agopov Kumpula-Seurasta.

3. § Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouskutsu oli lähetetty 8.3.2012 (jäsentiedote 1/2012). Kokoukseen osallistui 19 virallista kokousedustajaa sekä henkilöitä Helkan hallituksesta ja toimiston henkilökunnasta. Liite 1.

4. § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite 2.

5. § Käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilit sekä luetaan toiminnantarkastajien tarkastuskertomus

Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 ja todettiin toiminnantarkastajien antama tilintarkastuskertomus. Liite 3.

6. § Päätetään edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Liite 4.

7. § Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Kuultiin toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukan esitys vuoden 2012 talousennusteesta. Talousennuste hyväksyttiin. Liite 5.

8. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Lulu Nenonen lausui kiitokset ja päätti kokouksen klo 18.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

             
Lulu Nenonen                                            Pirjo Tulikukka
kokouksen puheenjohtaja                          kokouksen sihteeri


Pöytäkirjantarkastajat:

              

Saara E. Tolonen                                       Ulla Agopov
Kallio-Seura ry                                          Kumpula-Seura ry

LIITTEET:
Liite nro 1. Luettelo kokouksen osanottajista sekä valtakirjat
Liite nro 2. Kevätkokouksen esityslista
Liite nro 3. Helkan toimintakertomus 2011
Liite nro 4. Helkan tilinpäätös 2011 ja tilintarkastajien kertomus
Liite nro 5. Helkan talousennuste 2012