Kevätkokouksen 2013 esityslista

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kevätkokous

Aika: tiistaina 26.3.2012 klo 18.00
Paikka: Helsingin Energian auditorio Kampin Sähkötalossa.
(osoite: Runeberginkatu 1 – paikalla opastus)

Ennen virallisia kevätkokousasioita:

Sisään pääsee ja kahvitarjoilu käynnistyy klo 17.00 alkaen; n. klo 17.15 kuullaan Helsingin Energian edustajan Turo Eklundin tietoisku ajankohtaisista kaukolämpöasioista. Seuraavaksi kuullaan Suomen Kotiseutuliiton tarjoamista jäsenpalveluista, minkä jälkeen seuraa avoin keskustelu kaupunginosayhdistysten suhteesta Suomen Kotiseutuliittoon. Viralliset kevätkokousasiat käsitellään klo 18.00 alkaen.


E S I T Y S L I S T A

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Helkan sääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä maaliskuussa ja kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty 13.3.2013 (jäsentiedote 1/2013). Valtakirjalomake on toimitettu kokouskutsun liitteenä puheenjohtajille. Toimintakertomus 2012 ja muut kokousasiakirjat on toimitettu puheenjohtajille ja sihteereille.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilit sekä luetaan toiminnantarkastajien tarkastuskertomus

6. Päätetään edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Hyväksytään Helkan talousennuste 2013.

8. Kokouksen päättäminen