Kevätkokouksen 2006 esityslista

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:n kevätkokous

Aika: keskiviikkona 22.3.2006  klo 18.00
Paikka: Helsingin rakennusvirasto, Kasarmikatu 21 (opasteet). 

Ennen virallisen kevätkokouksen alkua:
klo 17.30 alkaen kahvit kokoustilassa (rakennusviraston aulakabinetit), jonka aikana Helsingin luonnonhoidon strategiaa koostavan työryhmän vetäjä Tiina Saukkonen kertoo työn etenemisestä ja projektipäällikkö Elina Nummi puistoasioissa puhaltavista ’uusista tuulista’.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Liiton sääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä maaliskuussa ja kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty 7.3.2005 (jäsentiedote 1/2006). Valtakirjalomake on toimitettu kokouskutsun liitteenä puheenjohtajille. Toimintakertomus 2005 on toimitettu puheenjohtajille ja sihteereille.
Tilinpäätös esitetään kevätkokouksessa.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilit sekä luetaan tilintarkastajien tarkastuskertomus

6. Päätetään edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tili-  ja vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Hyväksytään Helkan talouden toteutuma-arvio 2006.
 
8. Kokouksen päättäminen