Kevätkokouksen 2007 esityslista

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:n kevätkokous

Aika: keskiviikkona 21.3.2007  klo 18.00
Paikka: Helsingin rakennusvirasto, Kasarmikatu 21 (opasteet). 

Ennen virallisen kevätkokouksen alkua:

Klo 17.00 alkaen kahvitus kokoustilassa (rakennusviraston aulakabinetti "Malmi"), jonka aikana klo 17.20 alkaen Helkan projektipäällikkö Riikka Henriksson kertoo Kansalaiskanava -projektin etenemisestä ja n. 17.40 lähtien rakennusviraston asiakaspalvelupäällikkö Tarja Posti avaa osallistujille HKR:n uusittua palautesysteemiä.

E S I T Y S L I S T A

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Liiton sääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä maaliskuussa ja kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty 6.3.2007 (jäsentiedote 1/2007). Valtakirjalomake on toimitettu kokouskutsun liitteenä puheenjohtajille. Toimintakertomus 2006  ja muut kokousasiakirjat on toimitettu puheenjohtajille ja sihteereille. Tilinpäätös esitetään kevätkokouksessa.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilit sekä luetaan tilintarkastajien tarkastuskertomus

6. Päätetään edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Hyväksytään Helkan talousennuste 2007.

Käsitellään Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:n nimenmuutosehdotus ja sen edellyttämä Helkan sääntömuutosesitys.
 
8. Kokouksen päättäminen