Kevätkokouksen 2008 esityslista

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kevätkokous

Aika: torstaina 27.3. klo 18.00
Paikka: Helsingin Energian tiloissa Kampin Sähkötalossa (osoite: klo 16.30 -17.00: Malminrinne 6, klo 17.00 eteenpäin: Runeberginkadun puoleinen sivuovi – paikalla opastus)

Ennen virallisia kevätkokousasioita:

Klo 16.30 – 17.00 mahdollisuus tutustua Helsingin Energian neuvontapalveluihin
Klo 17.00 alkaen kahvitus
, jonka aikana n. klo 17.15 alkaen, Helsingin Energian edustajan tietoa ja näkökulmia siitä miten ilmaston lämpenemisen haasteeseen voidaan vastata asukastoimijoiden, kiinteistöjen sekä kansallisella tasolla.

E S I T Y S L I S T A

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Helkan sääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä maaliskuussa ja kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty 7.3.2008 (jäsentiedote 1/2008). Valtakirjalomake on toimitettu kokouskutsun liitteenä puheenjohtajille. Toimintakertomus 2007 ja muut kokousasiakirjat on toimitettu puheenjohtajille ja sihteereille.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilit sekä luetaan tilintarkastajien tarkastuskertomus

6. Päätetään edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Hyväksytään Helkan talousennuste 2008.

8. Kokouksen päättäminen