Kevätkokouksen 2009 esityslista

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kevätkokous

Aika: tiistaina 24.3.2009  klo 18.00
Paikka: Helsingin Energian auditorio Kampin Sähkötalossa.
(osoite: Runeberginkatu 1 – paikalla opastus)

Ennen virallisia kevätkokousasioita:

Klo 17.00 alkaen kahvitarjoilu, jonka aikana n. klo 17.15 alkaen, kuullaan kaksi alustusta: Oulunkylä-Seuran pj:n Keijo Tannerin ministeriötason asiantuntijapuheenvuoro pitkäaikaisasunnottomuudesta sekä Helkan toimiston työntekijöiden esitys tekeillä olevasta www.kaupunginosat.net –sivuston ja Helkan kotisivujen uudistuksesta.


E S I T Y S L I S T A

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Helkan sääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä maaliskuussa ja kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty 9.3.2009 (jäsentiedote 1/2009). Valtakirjalomake on toimitettu kokouskutsun liitteenä puheenjohtajille. Toimintakertomus 2008 ja muut kokousasiakirjat on toimitettu puheenjohtajille ja sihteereille.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilit sekä luetaan tilintarkastajien tarkastuskertomus

6. Päätetään edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tili-  ja vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Hyväksytään Helkan talousennuste 2009.

8. Kokouksen päättäminen