Kevätkokouksen 2010 esityslista

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kevätkokous

Aika: torstaina 18.3.2009 klo 17.30
Paikka: Helsingin Energian auditorio Kampin Sähkötalossa.
(osoite: Runeberginkatu 1 – paikalla opastus)

Ennen virallisia kevätkokousasioita:

Sisään pääsee ja kahvitarjoilu käynnistyy klo 17.00 alkaen; n. klo 17.20 kuullaan Helsingin Energian Kaukolämmön Turo Eklundin tietoisku ajankohtaisista kaukolämpöasioista. Viralliset kevätkokousasiat käsitellään klo 17.30 alkaen. Virallisten kokousasioiden jälkeen: Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, opetuslautakunnan (suom.kiel.) ja sosiaalilautakunnan edustajat kertovat ajankohtaisia kuulumisia palveluverkon tarkistamiseen liittyen, minkä jälkeen voidaan käydä yleiskeskustelua aiheesta n. klo 20.00 saakka.

E S I T Y S L I S T A

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Helkan sääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä maaliskuussa ja kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty 3.3.2010 (jäsentiedote 1/2010). Valtakirjalomake on toimitettu kokouskutsun liitteenä puheenjohtajille. Toimintakertomus 2009 ja muut kokousasiakirjat on toimitettu puheen-johtajille ja sihteereille.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilit sekä luetaan tilintarkastajien tarkastuskertomus

6. Päätetään edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä
vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Hyväksytään Helkan talousennuste 2010.

8. Kokouksen päättäminen