Kevätkokouksen 2011 esityslista

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kevätkokous

Aika: torstaina 24.3.2011 klo 18.00
Paikka: Helsingin Energian auditorio Kampin Sähkötalossa.
(osoite: Runeberginkatu 1 – paikalla opastus)

Ennen virallisia kevätkokousasioita:

Sisään pääsee ja kahvitarjoilu käynnistyy klo 17.00 alkaen; n. klo 17.15 kuullaan Helsingin Energian Kaukolämmön Turo Eklundin tietoisku ajankohtaisista kaukolämpöasioista. Sen jälkeen kaupungin tapahtumatuottaja Hilkka Hytönen ja Helkan hallituksen asiantuntijajäsen Martti Helminen kertovat Helsingin 200-vuotisjuhlavuoden 2012 suunnitelmista. Lopuksi kuullaan vielä ajankohtaista Helkan keväästä. Viralliset kevätkokousasiat käsitellään klo 18.00 alkaen.

E S I T Y S L I S T A

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Helkan sääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä maaliskuussa ja kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty 10.3.2011 (jäsentiedote 1/2011). Valtakirjalomake on toimitettu kokouskutsun liitteenä puheenjohtajille. Toimintakertomus 2010 ja muut kokousasiakirjat on toimitettu puheenjohtajille ja sihteereille.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilit sekä luetaan tilintarkastajien tarkastuskertomus

6. Päätetään edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Hyväksytään Helkan talousennuste 2011.

8. Kokouksen päättäminen