Kevätkokous 2001

Aika Keskiviikko 28.3.2001 klo 17.00
Paikka Kaupunkisuunnitteluviraston auditorio, Kansakoulukatu 3

Viralliset kokousedustajat

26 kaupunginosayhdistyksen edustajat, liite 1 a

Muut kokoukseen osallistuneet henkilöt, liite 1 b

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Riitta Fabricius avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Saara Tolonen Kallio-Seurasta ja sihteeriksi liiton järjestösihteeri Seija Korpela. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pirta Mikkola Pro Eira Seurasta (edustaen myös Tammisalolaisten Yhdistystä) ja Anja Hinkkanen Marjaniemi-Seurasta.

3. Kokouksen laillisuuden ja äänivaltaisten osanottajien toteaminen

Sääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä maaliskuussa ja kutsu siihen lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu oli lähetetty 13.3.2001 (jäsentiedote 1/2001). Valtakirjojen mukaan 26 jäsenyhdistystä oli virallisesti edustettuina kokouksessa. Todettiin kokouksen olevan laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokoukseen oli virallisten edustajien lisäksi kutsuttu myös muita yhdistysaktiiveja.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite 2.

5. Edellisen toimintakauden toimintakertomuksen ja tilien käsittely sekä tilintarkastajien tarkastuskertomuksen esittely

Vuoden 2000 toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot oli toimitettu osanottajille kokouskutsun mukana. Käsiteltiin toimintakertomus.

Vuosaari-Seuran puheenjohtajan Eija Loukoilan esityksestä lisätään toimintakertomuksen tapahtumaluetteloon Vuosaari-Seuran runsasohjelmaiset kulttuuripäivät 18. – 20.8. 2000.

Käsiteltiin tilinpäätös sekä luettiin tilintarkastajien Pirkko Alarannan ja Saara Tolosen laatima tilintarkastuskertomus (liitteet 3, 4 ja 5).

6. Edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille

Vahvistettiin vuoden 2000 tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tili- ja vastuuvelvollisille.

7. Muiden hallituksen esittämien asioiden käsittely ja jäsenen kokouksen esityslistalle 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat

Muita asioita ei ollut.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Saara Tolonen
Kokouksen puheenjohtaja

Seija Korpela
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pirta Mikkola
Pro Eira ry

Anja Hinkkanen
Marjaniemi-Seura ry

LIITTEET

1 a) Luettelo virallisista kokousedustajista
1 b) Luettelo kokouksen muista osanottajista
2) Esityslista
3) Toimintakertomus 2000
4) Tilinpäätös 2000
5) Tilintarkastajien kertomus