Kevätkokous 2008

Aika: Torstai 27. maaliskuuta 2008, klo 18.00
Paikka: Helsingin Energian auditorio Kampin Sähkötalossa, Malminrinne 6, 00100 Helsinki

Läsnä: Viralliset kokousedustajat, (23 henkilöä) sekä muut osanottajat (4 henkilöä) liitteen 1. mukaan (osanottajalista ja valtakirjat).


§ 1. Kokouksen avaus

Helkan puheenjohtaja Aija Staffans avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

§ 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Merihaka-Seuran puheenjohtaja, Helkan hallituksen varajäsen Timo Puska ja sihteeriksi Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta ja Ulla Agopov Kumpula-Seurasta.

§ 3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli lähetetty 10.3.2008 (jäsentiedote 1/2008). Kokoukseen osallistui 23 virallista kokousedustajaa sekä Helkan hallituksen jäseniä ja muita yhdistysaktiiveja. Liite 1.

§ 4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite 2.

§ 5. Käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilit sekä luetaan tilintarkastajien tarkastuskertomus

Käsiteltiin ja hyväksyttiin pienin täsmennyksin toimintakertomus 2007 ja todettiin tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus. Liite 3.

Todettiin tilintarkistajien antama tilintarkastuskertomus. Liite 4.

Keskusteltiin Helkan jäsenmaksuista ja niiden mahdollisesta korottamisesta. Todettiin, että korottamisesta voidaan päättää ainoastaan syyskokouksessa, joten asia jätettiin Helkan hallituksen valmisteltavaksi. Jäsenmaksuasiaa käsitellään tarkemmin seuraavassa syyskokouksessa. Todettiin vielä, että jäsenmaksujen perintää tulee tehostaa.

§ 6. Päätetään edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Liite 4.

§ 7. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Hyväksytään Helkan talousennuste 2008.

Kuultiin toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukan esitys vuoden 2008 talousennusteesta. Talousennuste hyväksyttiin. Liite 5.

§ 8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Timo Puska päätti kokouksen klo 19.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Timo Puska
kokouksen puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Saara E. Tolonen
Kallio-Seura ry

Ulla Agopov
Kumpula-Seura ry

LIITTEET:

Liite nro 1. Luettelo kokouksen osanottajista sekä valtakirjat
Liite nro 2. Kevätkokouksen esityslista
Liite nro 3. Helkan toimintakertomus 2007 ja
Liite nro 4. Helkan tilinpäätösasiakirjat 2007 ja tilintarkastajien kertomus
Liite nro 5. Helkan talousennuste 2008