Kevätkokous 2010

Aika: Torstai 18. maaliskuuta 2010, kello 17.30
Paikka: Helsingin Energia, Kampin Sähkötalon auditorio, Runeberginkatu 1, 00100 Helsinki

Läsnä: Viralliset kokousedustajat (28 henkilöä), sekä muut osanottajat (8 henkilöä) liitteen 1. mukaan (osanottajalista ja valtakirjat).

1. § Kokouksen avaus

Helkan varapuheenjohtaja Timo Puska avasi kokouksen klo 17.35 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Helkan varapuheenjohtaja Timo Puska ja sihteeriksi Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta ja Pirjo Salo Punavuoriseurasta. Ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Korpela Laajasalo-Degerö-Seurasta ja Irja Eskola Kanta-Helsingin Omakotiyhdistyksestä.

3. § Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli lähetetty 3.3.2010 (jäsentiedote 1/2010). Kokoukseen osallistui 28 virallista kokousedustajaa sekä Helkan hallituksen jäseniä ja muita yhdistysaktiiveja. Liite 1.

4. § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite 2.

5. § Käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilit sekä luetaan tilintarkastajien tarkastuskertomus

Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintakertomus 2009 ja todettiin tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus. Liite 3.

6. § Päätetään edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille

Kokouspuheenjohtajana 6. pykälän kohdalla toimi Matti Eronen Käpylä-Seurasta.

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Liite 4.

7. § Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Kuultiin toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukan esitys vuoden 2010 talousennusteesta. Talousennuste hyväksyttiin. Liite 5.

8. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Timo Puska lausui kiitokset ja päätti kokouksen klo 18.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Timo Puska
kokouksen puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Saara E. Tolonen
Kallio-Seura ry

Pirjo Salo
Punavuoriseura ry

LIITTEET:
Liite nro 1. Luettelo kokouksen osanottajista sekä valtakirjat
Liite nro 2. Kevätkokouksen esityslista
Liite nro 3. Helkan toimintakertomus 2009
Liite nro 4. Helkan tilinpäätös 2009 ja tilintarkastajien kertomus
Liite nro 5. Helkan talousennuste 2010