Kevätkokous 2011

Aika: Torstai 24. maaliskuuta 2011, kello 18.00
Paikka: Helsingin Energia, Kampin Sähkötalon auditorio, Runeberginkatu 1, 00100 Helsinki

Läsnä: Viralliset kokousedustajat (19 henkilöä), sekä muut osanottajat (8 henkilöä) liitteen 1. mukaan (osanottajalista ja valtakirjat).


1. § Kokouksen avaus

Helkan puheenjohtaja Aija Staffans avasi kokouksen klo 18.05 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja Lulu Nenonen ja sihteeriksi Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Saara E. Tolonen Kallio- Seurasta ja Ulla Agopov Kumpula-Seurasta.

3. § Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli lähetetty 10.3.2011 (jäsentiedote 1/2011). Kokoukseen osallistui 19 virallista kokousedustajaa sekä Helkan hallituksen jäseniä ja muita yhdistysaktiiveja. Liite 1.

4. § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite 2.

5. § Käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilit sekä luetaan tilintarkastajien tarkastuskertomus

Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 ja todettiin tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus. Liite 3.

6. § Päätetään edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Liite 4.

7. § Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Kuultiin toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukan esitys vuoden 2011 talousennusteesta. Talousennuste hyväksyttiin. Liite 5.

8. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Lulu Nenonen lausui kiitokset ja päätti kokouksen klo 19.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Lulu Nenonen
kokouksen puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Saara E. Tolonen
Kallio-Seura ry

Ulla Agopov
Kumpula-Seura ry

LIITTEET:

Liite nro 1. Luettelo kokouksen osanottajista sekä valtakirjat
Liite nro 2. Kevätkokouksen esityslista
Liite nro 3. Helkan toimintakertomus 2010
Liite nro 4. Helkan tilinpäätös 2010 ja tilintarkastajien kertomus
Liite nro 5. Helkan talousennuste 2011