Kotikatu: taustaa

Helka on jo vuodesta 1997 ollut mukana yhteistyöprojektissa, jonka ideoijina ja alkuunpanijoina toimivat Helkan lisäksi Teknillisen Korkeakoulun miljöörakentamiskeskus, Helsingin kaupungin rakennusvirasto ja Suomen Kotiseutuliitto.  Pilottivaiheessa projektin rahoittajina toimivat useat tahot: Helsingin kaupungin Kulttuuripääkaupunki 2000-projekti, Lähiöprojekti, Sisäasiainministeriön osallisuushanke, Ympäristöministeriö, Kuntaliitto, Opetusministeriö sekä Espoon ja Vantaan kaupungit. Myöhemmin rahoitusta ovat jatkaneet (vuoden 2001 loppuun) Osallisuushanke ja Helsingin kaupunki. Tänä päivänä Kotikatu on osa Helkan toimintaa ja sitä rahoittaa yksinomaan Helsingin kaupunki.

Projektin tavoitteena on ollut löytää uusia keinoja, joilla voisi parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia oman asuinympäristön – kaupunginosan – asioissa. Niinpä Kotikatu-projektin käytännön työkenttänä on ollut alusta asti hyödyntää internetin mahdollisuuksia tiedon välittymisen ja kommunikoinnin välineenä. On pyritty kokoamaan toisaalta alueen omista lähtökohdista nousevaa paikallista tietoa (vahvistamaan alueellista identiteettiä) ja toisaalta rakentamaan yhteyksiä ja vuoropuhelua julkishallinnon, suunnittelijoiden ja virkamiesten kanssa.

Kaupunginosien kotisivuista kaupunginosien verkosto

Kotikadun pilottikohde oli Pihlajisto. Sittemmin sivut avattiin mm. Lauttasaaressa ja Maunulassa. Nyt kaupunginosia on jo mukana järjestelmässä jo kymmeniä. Linkkilista kaupunginosien kotisivuista löytyy kaupunginosat.net -portaalista. Oheisesta linkistä löytyvät Kotikadun projektisivut.