Kotikatutiedote

Helkassa otetaan vuoden 2005 aikana käyttöön ns. julkaisujärjestelmä, joka mahdollistaa helpommat päivitysrutiinit, tehokkaan uutisoinnin ja monentyyppiset vuorovaikutteiset toiminnot kotisivuilla. Helkan uusi julkaisujärjestelmä perustuu Mambo-nimiseen open source – ohjelmistoon www.mamboportal.com, josta on tehty Helkalle oma versio ja kaupunginosille räätälöity proto. Julkaisujärjestelmän tarkoituksena on korvata aiempi html-pohjainen editoriohjelmilla tehty päivitystapa. Kaupunginosien julkaisujärjestelmässä sivujen päivitys tapahtuu elaimen kautta käyttäen hyväksi valmiita lomakepohjia. Erillisiä ohjelmia ei tarvita. Helkan uusi sivusto on tehty ko. ohjelmalla Kaupunginosan testiversio löytyy Maunulasta: www.maunula.net

Järjestelmä on keskitetty siten, että kaikki sivupohjat ja sivustot sijaitsevat samalla palvelimella. Helka ry on viimekädessä vastuussa niiden toiminnasta ja päivityksistä. Jos kaupunginosalla on jo käytössään oma domain, se täytyy ohjata uuteen osoitteeseen.

Järjestelmä perustuu hierarkisiin käyttäjätasoihin, joten kussakin kaupunginosassa ainakin yhden henkilön tulee hallita se ns. administrator -tasoisesti, mutta toisaalta kaikilla päivittäjillä ei näin suuria oikeuksia tule olla. Peruspäivittäjä voi olla käyttäjätasoltaan esimerkiksi Julkaisija, jolloin hän pääse käsittelemään vain olemassaolevia sivuja sekä tekemään ajankohtaisia uutisia. Hieman ylemmällä tasolla voi esimerkiksi hallita kuvagalleriaa ja tehdä uusia alasivustoja. Administrator voi antaa kaupunginosan sisällä oikeuksia muille käyttäjille.

Julkaisujärjestelmä EI ole kotisivunteko-ohjelma: se on kokonaisvaltainen järjestelmä, joka painottuu ajankohtaisiin asioihin. Sivusto koostuu erilaisista ”palikoista” eli moduleista ja komponenteista kuten keskustelupalsta, äänestys, uutissyöttö, viimeisimmät uutisotsikot jne. Niiden sijaintia voi muuttaa. Sivuston visuaalisen ilmeen määritys on rajoitettu taustaväreihin ja yläpalkin kuvaan. Kukin kaupunginosa voi miettiä oman sivunsa ulkonäön sen pohjalta. Tyylitiedostoja ja html-koodia voi käsitellä toistaiseksi vain Helkassa. Katsomme tapauskohtaisesti, onko syytä antaa tyylitiedostojen muokkaus kaupunginosan omaksi tehtäväksi. Näissä tapauksissa tyylitiedosto-osaamista täytyy olla ennestään: Helka EI opeta erityisesti niiden muokkaamista.

Kaikki sisällöt menevät yhteen tietokantaan. Ylläpitäjät määrittävät sivujen näkyvyyden ja julkaisuajankohdan. Erityisellä Lisää uutinen -toiminnolla kuka tahansa asukas voi laatia uutisen kuvineen julkaistavaksi sivulla: ylläpitäjä tarkistaa ja julkaisee jutun halutessaan. Vanhojen kotisivujen sisällön siirtäminen voi olla työlästä, ja jos sivut ovat kovin laajat, kannattaa aluksi keskittyä uutisten, keskustelupalstojen, tapahtumapalstan ym. pystyttämiseen ja tehdä linkkejä vanhojen sivujen sisältöihin vanhalla palvelimella (jossa ne yhä ovat niin kauan kuin on tarve).

Osa sivuista voidaan sulkea muilta ottamalla käyttöön intranet-työkalu. Tällä hetkellä useita sivustoja voidaan suojata muilta tavallisilta käyttäjiltä, mutta ylläpitotasolla suojauksessa on vielä puutteita. Yleensäkin sivustossa on vielä joitakin ominaisuuksia, joihin odottelemme parannusta. On mm. otettava huomioon, että sivuston hallinta onnistuu vain Internet Explorer-selaimilla (katsella voi muillakin).

Koulutus

Koulutuksen kannalta on tärkeää organisoitua kaupunginosan sisällä niin, että halukkaat päivittäjät ottavat osaa ensimmäisiin koulutusjaksoihin, ja ylin ylläpito varautuu paneutumaan administrator-tasoisen hallinnan saloihin viimeisillä koulutusjaksoilla. Tavallisen päivittäjän työkalut ovat yksinkertaisia ja suoranainen helpotus entiseen, mutta ylläpitäjän tulee hallita vaativampi kokonaisuus. Tähän on hyvä varautua. Koulutus kuitenkin suunnitellaan ja ohjeisto tehdään niin selkeäksi, että ylläpitäjä saa tarpeelliset tiedot ja pystyy hallitsemaan uutta järjestelmää. Helkasta annetaan apua pulmatilanteissa jatkossakin.

Helkassa valmistetaan kaupunginosille ns. protosivusto, jonka pohjalta halukkaat kaupunginosat voivat lähteä rakentamaan omaa sivustoaan. Protosivuston yhteydessä julkaistaan ohjeisto. Protosivustossa on valmiina suuri määrä sivuja, lomakkeita ja toimintoja, joita kaupunginosan ylläpitäjät voivat muokata.

Koulutuksessa keskitytään ajankohtaisten uutisten tekemiseen, sisällönmuokkaustyökalujen käyttöön sekä vanhojen sisältöjen siirtämiseen uuteen järjestelmään. Myöhemmin perehdytään vuorovaikutteisten toimintojen (keskustelupalsta, äänestykset, lomakkeet) käyttöönottoon ja hallintaan. Lisäksi korostetaan sitä, että järjestelmän tarkoitus on nimenomaan hajauttaa päivitystä yhdeltä päivittäjältä useammalle. Tavoitteena on saada jokaiselle alueelle ajan tasalla olevat kaupunginosasivut. Koulutuksen suorittaneet voivat välittömästä itse kouluttaa Julkaisija-tasoisia käyttäjiä omassa kaupunginosassaan.

Ensimmäinen päiväkurssi pidetään viikolla 10 ma-to: 7.3.-10.3 kl. 9.00-15.00 Malminkartanossa, Kumppanuustalo Horisontissa, Vellikellontie 3.
ltakurssi pidetään seuraavalla viikolla 11 ma-to 14.3.-17.3. kl. 16.00-20.00 samassa paikassa. Ilmoituksia otetaan edelleen vastaan: Nina Kalk. Kurssin hinta on jäseniltä 25 euroa.