Lausunto veneiden talvisäilytyksestä 2/2003

Liikuntavirastolle PL 4800 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA esittää lausuntonaan liikuntaviraston veneiden talvisäilytyksestä laatimasta selvityksestä seuraavaa.

Selvityksen mukaan Helsingissä on tällä hetkellä ja tulevaisuudessa veneiden talvisäilytyspaikkojen huomattava puute. Yleiskaavasuunnitelman mukaan poistuvia venepaikkoja on Lauttasaaressa (Koivusaari) ja Etu- ja Taka-Töölössä (mm. Rajasaari), eteläisissä kaupunginosissa (Hernesaari ja Merisatamanranta) Hermannissa sekä Vartiokylänlahden rannassa. Toisaalta selvityksen mukaan uusia talvisäilytyspaikkoja sijoitetaan osittain samoihin kaupunginosiin. Myöskin Helsingin venepaikkamäärä on tarpeeseen nähden selvästi liian vähäinen. Talvisäilytyspaikkojen vajaus verrattuna venesatamapaikkojen määrään on kuitenkin erittäin suuri.

Talvisäilytyspaikkoja on pyritty sijoittamaan lähelle venepaikkoja. Koska veneenomistajien pyrkimys on yleensä sijoittaa veneensä talveksi mahdollisimman lähelle kesän venepaikkaa, on mm. Merisatamanrannassa lisätty talvisäilytys-paikkojen aluetta varsin suureksi. Toisaalta on huomattava, että venekannan kasvaessa ovat kaupunkikuvalliset seikat jääneet vaille tarpeellista huomiota, minkä liikuntaviraston selvitys tuo selvästi esille.

Helsingin merellinen luonne on kauniilla tavalla esillä kesäaikaan, jolloin venesatamat ja veneiden liikkuminen mm. kaupungin merellistä imagoa korostavan parhaimman ja suositun kävelyalueen Kaivopuistosta Munkkisaaren rantaan antavat kaupunkilaisille runsaasti silmäniloa ja mielenvirkistystä. Talvisaikaan veneiden säilytysalueiden visuaalinen vaikutus on aivan päinvastainen. Kaupunkilaisten kannanotot talvisäilytyspaikkojen kaupunkikuvallisesta heikkoudesta ovat hyvin tunnettuja, mutta niitä ei ole huomioitu tässä esityksessä. Esimerkiksi Merikadun viereen kasvanut autojen epämääräinen pysäköinti ja erityisesti suurten veneiden aiheuttama horisontin katoaminen kaupunkikuvasta herättävät jatkuvia kielteisiä kannanottoja.

Veneiden talvisäilytystä pieninä yksiköinä ei vastusteta samalla tavoin kuin suuria yksiköitä. Kuitenkin liiton mielestä kaupungin keskeisillä alueilla olevia veneiden talvisäilytyspaikkojen kokoa olisi pienennettävä. Tämä aiheuttaisi myös sen, että veneiden kunnostusaikainen kaksinkertainen aluekuormitus (venepaikka ja kunnostajan ajoneuvo) vähenisi. Nykyinen tilanne erityisesti

Helsingin niemen etelärannalla on tässä suhteessa täysin hallitsematon niin liikenteellisesti kuin myöskin ympäristön roskaantumisen määränä. Pienten talvisäilytyspaikkojen etu on myös mahdollisten tulipalojen rajoittuminen pieneksi.

HELKA katsoo, että kaupungin alueella ei ole tarpeellista järjestää muiden kuntien asukkaille veneiden satama- tai talvisäilytyspaikkoja, jos muiden kuntien kanssa ei päästä ylikunnalliseen suunnitteluun ja yhteistyöhön. Yhteistyö on välttämätöntä tulevaisuudessa jo siitäkin syystä, että Helsingissä ei ole mahdollista tarjota kaikille veneenomistajalle talvisäilytyspaikkaa alueella. On todettava tässä yhteydessä, että nykyaikaiset suuretkin veneet voidaan talveksi purjehtia suhteellisen kauaksikin, joten niiden sijoittaminen talvisäilytykseen kaupunkikuvallisesti arvokkaille alueille ei ole tarpeellista. Periaatteeksi olisikin otettava vain pienten veneiden talvisäilytys keskeisillä alueilla.

Liitto katsoo, että veneiden talvisäilytyskysymyksen osaratkaisuna on tuettava yksityisiä palveluntarjoajia, ja käytettävä hyväksi mm. vajaakäyttöisten teollisuushallien vaikkapa lyhytaikaisen vuokraamisen mahdollisuutta. Kaupungin on myöskin pidettävä huolta siitä, että mikäli kaupunkisuunnittelussa esitetään uusia venesatama-alueita, on samassa yhteydessä selvitettävä myös talvisäilytyspaikkojen sijainti.

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:n mielestä veneiden talvisäilytys on tärkeä asia, jota pitäisi edelleen miettiä ja suunnitella. Tässä mielessä liikuntaviraston tekemä selvitys on erinomainen pohja tulevalla suunnittelulle.

Helsinki 7.2.2003

HELSINGIN KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN LIITTO RY HELKA
Puheenjohtaja Riitta Fabricius
Järjestösihteeri Seija Korpela