Liikennettä koskevista muutoksista ilmoittaminen 1/2003

Helsingin kaupungin liikennelaitokselle PL 1400 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA:an tulee aika ajoin huolestuneita yhteydenottoja siitä, että julkisen liikenteen olosuhteissa tapahtuu yllättäen suuriakin muutoksia.

Julkinen liikenne on kaikkien kaupunkilaisten asia, minkä vuoksi on paikallaan, että kaupunkilaisilla on mahdollisuus saada tietoa muutoksista hyvissä ajoin. Samoin heillä pitäisi olla mahdollisuus saada sanoa mielipiteensä aiotuista muutoksista. HKL:n tiedotusta pidetään hyvänä aikataulujen ja vastaavien ollessa kysymyksessä. Linjojen muutoksista, harventamisesta tai jopa lakkauttamisesta tulee tieto vasta, kun asia on jo päätetty ja muutokset tulevat voimaan.

Vuorovaikutteisuutta tarvitaan, jotta asiat saataisiin sujumaan osapuolia tyydyttävällä tavalla. Kaupunginosayhdistykset ovat tärkeä yhdysside kaupungin ja kaupunkilaisten välillä. HELKA esittääkin, että tulossa olevista muutoksista ilmoitettaisiin hyvissä ajoin asianomaisille kaupunginosayhdistyksille ja niille varattaisiin mahdollisuus ilmaista asukkaiden kanta aiotuista muutoksista. HELKA tarjoaa myös omaa Kotikatuverkkoaan asiasta tiedottamiseen ja keskusteluun.

Helsinki 15.1.2003

HELSINGIN KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN LIITTO RY HELKA
Puheenjohtaja Riitta Fabricius
Sihteeri Seija Korpela 
Tiedoksi: Malmi-Seura