MEDIATIEDOTE: Helsingin Kolme kekseliästä kaupunginosaa on valittu!

Mitä syntyy, kun yhdistetään Helsinki, innovaatio ja kekseliäs kaupunginosa? Sitä lähdettiin etsimään kaupunginosayhdistysten kattojärjestö Helka ry:n käynnistämässä KEVEIN-hankkeessa, jossa etsittiin avoimella haulla kolmea kekseliästä kaupunginosaa. Hanke on osa Uudenmaan kansainvälisen brändin rakentamista, jossa asukaslähtöinen paikalliskehittäminen on nostettu yhdeksi kärkivahvuusalueeksi. Kekseliäiden hakijoiden joukosta on nyt valittu kolme: Herttoniemenranta, Maunula ja Siltamäki-Suutarila-Töyrynummi.

Kekseliäiden hakijoiden joukosta valituista kolmesta on tavoitteena synnyttää kehittämisverkostojensa kautta innovaatioalustoja. Edistyksellisiä ympäristöjä, joissa luodaan nokkelia ratkaisuja ja toimivampaa arkea. Vahva oman alueen kehittämiskohteiden ymmärrys ja aito halu viedä yhdessä asioita eteenpäin tuli selvästi esiin kaikkien hakijoiden ehdotuksissa. Kaupunkikehittämisessä on menossa voimakas noste alhaalta ylöspäin ja se näkyi myös hakemuksissa.

”Nyt halutaan tehdä itse ja vaikuttaa omaan ympäristöön aktiivisesti sen sijaan, että odotettaisiin valmiina tulevia ratkaisuja. Intoa, osaamista ja ideoita riittää vaikka muille jakaa. Ja siitähän tässä myös on kysymys: toivomme löytävämme ratkaisuja ja toimintamalleja, joita voidaan monistaa ja ottaa käyttöön muuallakin”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Christian Sannemann. Jatkoon valituilla alueilla on kiinnostavat lähtökohdat: Herttoniemenrannassa kehitetään yhteisöllisyyttä ja paikallistaloutta, Siltamäki-Suutarila-Töyry-nummessa ikääntyneiden palveluja ja Maunulassa yhteistyötä ja demokratiaa. Kaikille on yhteistä eri sektorirajoja ylittävien verkostojen rakentaminen ja koko alueen hyvinvoinnin kehittäminen.

KEVEIN-hankkeella on rinnallaan vahvat tukijat, Helsingin kaupunki ja Uudenmaan liitto. Helsingin kaupungin asukasyhteistyöpäällikkö Titta Reunanen on seurannut hanketta alusta lähtien. ”Valituissa kolmessa korostui asukkaita ja muita paikallistoimijoita yhteen tuovien kohtaamispaikkojen tärkeys yhteisen kehittämisen mahdollistajana. Se on trendi, joka on ollut näkyvissä jo pitkään”, hän toteaa.

Tavoitteena on saada myös kansainvälistä näkyvyyttä. KEVEIN on osa Uudenmaan liiton älykkään erikoistumisen strategiaan kuuluvaa ”Arjen hyvinvointikaupunki” -teemaa, jota erityisasiantuntija Maija Merikanto koordinoi. Rakennamme parhaillaan sivustoa, joka tulee toimimaan älykkään erikoistumisen ikkunana Eurooppaan. Esitellään jo nykyisellään kansainvälisen huomion ja kiinnostuksen kohteena olevaa osaamista ja vahvuuksia sekä haetaan aina parempaa kaupunkiarkea uusien kumppanuuksien kautta”, hän kuvailee.

Linkkejä:

Mediatiedote 25.1.2016 Haku päällä Helsingissä: Kolme kekseliästä kaupunginosaa

www.kaupunginosat.net/kevein

www.helka.net

https://twitter.com/helka_ry #kevein

Hankkeen sanastoa

Innovaatio: sosiaalinen tai teknologinen idea/ratkaisuehdotus/keksintö, joka ratkaisee paikallisia kehittämishaasteita tai vahvistaa olemassa olevia vahvuuksia
Innovaatioalusta: edistyksellinen ympäristö, joka mahdollistaa innovaatioiden syntymisen
Kehittämisverkosto: kaupungin eri toimijoista (asukkaista, yrityksistä, yhdistyksistä, oppilaitoksista, julkishallinnosta,viranomaisista jne.) muodostuva verkosto, joka kehittää paikallisia ratkaisuja yhdessä
Kekseliäs kaupunginosa: kaupunginosa, jonka kehittämisverkostossa syntyy ideoita ja ratkaisuja, jotka voivat johtaainnovaatioihin ja tehdä kaupunginosasta innovaatioalustan

Lisätietoja:

Christian Sannemann, projektipäällikkö
p. 040 521 3335, christian.sannemann@helka.net

Tea Lindroos, viestintäasiantuntija
p. 050 569 7017, tea.lindroos@helka.net

Helka – Helsingin kaupunginosayhdistykset ry on aktiivinen ja verkottunut osallistumisen ja vuorovaikutuksen asiantuntija. Vuonna 1964 perustettu, nykyään 76:n helsinkiläisen kaupunginosayhdistyksen keskusjärjestö on Suomessa ainutlaatuisen laajasti paikallisia toimijoita kokoava kansalaislähtöinen yhteenliittymä.

www.helka.netwww.kaupunginosat.netwww.facebook.com/HelkaRywww.twitter.com/helka_ry