Mellunkylän Vetoa ja Voimaa -hanke voitti Itä-Helsinki -palkinnon!

Lions Club Helsinki Idän ja Itä-Helsingin Yrittäjien myöntämä Itä-Helsinki -palkinto luovutettiin tänä vuonna Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -hankkeelle, joka toimii Kivikko-Kontula-Kurkimäki-Mellunmäki-Vesala -alueella. Palkinto on tunnustus merkittävästä työstä alueen tunnettavuuden, viihtyvyyden, harrastusten ja elämänlaadun lisäämiseksi sekä imagon nostamiseksi. Palkintoraadin jäsenten Riitta Antinmäen ja Jaakko Vuoren mukaan hanke on luonut lisää elinvoimaa Mellunkylän alueelle. Se on myös herättänyt kiinnostusta yhteisiin asioihin ja voimistanut eri osapuolten keskinäistä vuorovaikutusta tavallisen mellunkyläläisen äänen kuulumiseksi ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi.

Vetoa ja Voimaa Mellunkylään on alueen asukas- ja yrittäjäjärjestöjen, alueella asuvien kaupunginvaltuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden sekä kaupungin virastojen yhteinen kehittämishanke. Päätavoitteena on ollut kehittää kevyt ja toimiva lähidemokratiamalli, joka on vakinaistettavissa sekä siirrettävissä muihinkin kaupunginosiin. Hanke järjesti Mellunkylässä viime vuonna kahdeksan aluefoorumia, joissa käsiteltiin alueen ajankohtaisia kysymyksiä. Hanke on myös omalta osaltaan edesauttanut Mellunkylän alueella kahden uuden asukastilan, Mellarin ja Kontulatalon käynnistämisessä. Lisäksi hanke tukee alueellista viestintää, mm. Mellunkylä-lehteä ja nettiportaalia www.mellunkyla.fi.