Menettely yleiskaavan selvitysalueiden maankäytön päätöksissä 5/2008

KAUPUNGINHALLITUKSELLE

Menettely yleiskaavan selvitysalueiden maankäytön päätöksissä

Helsingin Kaupunginosayhdistykset ry (Helka) katsoo, että Helsingin voimassa olevassa yleiskaavassa selvitysalueiksi merkityt Kivinokka, Koivusaari ja Vartiosaari pidetään asemakaavoituksen ja muiden maankäyttöön vaikuttavien toimenpiteiden ulkopuolella siihen asti kunnes niiden maankäytöstä päätetään osayleiskaavoituksen kautta.

Tämän vuoksi Helsingin Kaupunginosayhdistykset ry edellyttää, että Helsinki toimii maankäyttö- ja rakennuslain hengen mukaisesti myös käsitellessään länsimetron hankepäätöstä.

Vahvistetun yleiskaavan mukaan Koivusaari on selvitysaluetta, ”jonka maankäyttö ratkaistaan osayleiskaavalla”, joten Koivusaaren metroasema tulee hankepäätöksessä jättää ehdolliseksi samaan tapaan kuin Espoon Niittymaan asema. Näin asemapäätös voidaan tehdä osayleiskaavan yhteydessä, kun lain edellyttämät vaikutusarvioinnit ovat käytettävissä.

 

Helsingissä 6.5.2008

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka

 

Aija Staffans                                       Pirjo Tulikukka
Puheenjohtaja                                     Toiminnanjohtaja