Mielipide Hernesaaren osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 12/2006

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA esittää mielipiteenään Hernesaaren osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seuraavaa:

Helka suhtautuu myönteisesti Hernesaaren osayleiskaavasuunnittelun OAS:in yhteydessä esitettyyn uuteen käytäntöön, jossa konsulttien lisäksi myös kolmelta osallisryhmältä pyydetään viitesuunnitelmat. Kannatamme myös viitesuunnitelmien julkista arviointia näyttelyssä ja netin kautta. Osallisryhmien mukaan ottaminen jo osayleiskaavan ideointivaiheessa sekä viitesuunnitelmien julkinen keskusteluttaminen ovat askel oikeaan suuntaan kansalaisten osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksien kehittämisessä. Koska menettelyä kokeillaan ensimmäistä kertaa, toivomme sekä ksv:n että osallisryhmien kannalta riittävän arvioinnin järjestämistä uuden menettelytavan onnistumisesta ja siihen osallistuneiden kokemuksista. Helka seuraa jatkossa mielenkiinnolla, miten erityisesti osallisryhmien esittämät ideat välittyvät varsinaiseen kaavasuunnitteluprosessiin.

Jää nähtäväksi, muodostuuko suunnittelun määrällisten tavoitteiden avoimeksi jättämisestä uhka vai mahdollisuus jatkossa. Yhtäältä avoimuus jättää tilaa viitesuunnitelmista nouseville erilaisille vaihtoehdoille rakentamisen määrän ja sijoittelun suhteen. Toisaalta se sisältää uhkakuvan rakentamismäärien paisuttamisesta suunnitteluvaiheessa suunnittelualueen, naapuruston ja jo olemassa olevan kaupunkirakenteen kannalta kestämättömiksi (mm. liikennejärjestelyt). Avoimeksi jää em. syistä myös, kuinka suunnitelmassa mainitut vaikutusten arvioinnit lopulta painotetaan.

Helkan tietoon on muutamien alueen kaupunginosayhdistysten taholta tullut joitain puutteita uudesta osallistumismahdollisuudesta tiedottamisen kohdalla. Uusien menettelytapojen omaksuminen vaatii kärsivällisyyttä sekä viraston että osallisten puolelta. Helka toivoo, että jatkossa uusia menettelyjä täsmennetään (mm. saadun palautteen pohjalta) siten, että  keskeiset alueella toimivat asukkaiden osallisryhmät huomioidaan tasapuolisesti.


Helsingissä, 15.12.2006


Aija Staffans     Pirjo Tulikukka
puheenjohtaja   toiminnanjohtaja