Mielipide Jätkäsaaren osayleiskaava-luonnoksesta 3/2004

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle
PL 2100 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto ry HELKA toteaa mielipiteenään Jätkäsaaren osayleiskaavasta seuraavaa:

Jätkäsaaren alue on eräs merkittävimpiä ja sijainniltaan keskeisimpiä lähiajan asuntorakentamiskohteista Helsingissä. Alueen suunnitteluun, vuorovaikutuk-seen ja vaikutusten arviointiin on panostettava. Alueesta on rakennettava laadullisesti korkeatasoinen ja  toiminnallisesti monipuolinen.

Osayleiskaavaluonnoksessa on myönteistä puistot ja uudet esplanadit. Puistojen toiminnallisuus on varmistettava ja viheralueilla suosittava erilaisia korkeussuhteita. Vihernäkymät mahdollisimmat monille asunnoille on turvattava, samoin kortteleiden omat leikki- ja istuskelualueet. Rakennettavan rannan tulisi olla vaihteleva, ei yksitoikkoinen ja muurimainen; myös pääsy veden äärelle on varmistettava. Myönteisen identiteetin aikaansaamiseksi Jätkäsaareen on hyvä suunnitella myös julkista rakentamista ja erilaisia palveluja, ei pelkästään asuntoja ja toimistotilaa. Tätä tavoitetta edistämään pitäisi tutkia korkeatasoisen kylpylähotellin sijoittamista merenrannan tuntumaan.

Asuinalueen autottomuus on hyvä tavoite. Läpiajoliikenteen aiheuttamat haitat lähikaupunginosissa ja risteysalueiden mahdollinen ruuhkautuminen Jätkäsaaren ja kantakaupungin liityntäkohdissa on selvitettävä jo suunnitteluvaiheessa ja mietittävä niihin uusia ratkaisuja (esim. ”hiljaisen” asfaltin käyttö). Julkisen liikenteen järjestämisen vaihtoehdot tulee selvittää ja arvioida perusteellisesti.

Lauttasaaren ja Jätkäsaaren välinen merialue ei saa kaventua liikaa. Uimarannan veden vaihtuminen on tutkittava ja varmistettava. Myös virtausten muutosten kokonaisvaikutukset Seurasaaren ja Lauttasaaren selille on tutkittava. Myös länsimetron mahdollisen rakentamisen (Koivusaari) ja Jätkäsaaren uuden asuinalueen yhteisvaikutukset ympäröiville merialueille olisi osattava arvioida etukäteen. Saastuneiden maamassojen sijoituspaikat tulee selvittää jo osayleiskaavaluonnoksessa.

Yleiskaavan antama tehokkuusohje vaikuttaa liian korkealta ja vaikealta toteuttaa pohjoisissa oloissa. Pelkkä kiinteistötaloudellisen edun tavoittelu saattaa osoittautua kestämättömäksi tavoiteasettelun pohjaksi. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi kortteleista tulee tehdä riittävät tuulisuus-, valoisuus- ja varjoisuusselvitykset eri vuoden- ja vuorokauden aikoina. Tiiviin, terassimaisen rakentamisen yhteydessä merinäkymien turvaaminen ja korttelitehokkuuden pitäminen kohtuullisena ovat merkittäviä arvoja.  Vaihtoehtojen laatiminen eri tehokkuuksilla ja toteuttamistavoilla on erittäin tärkeää. Myös rakentamisen ja asuntotuotannon sosiaaliset seurausvaikutukset eri vaihtoehdoissa tulee selvittää.

Helsingissä  24.3.2004

HELSINGIN KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN LIITTO RY HELKA

Puheenjohtaja Aija Staffans  
Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka