Moninaisuus-työpajassa perustettiin Artovan alueen tiedotusrinki – tule mukaan viestimään!

moninaisuus_tyopaja_kuva.jpg
moninaisuus_tyopaja_kuva.jpg

Asukkaat ja paikalliset toimijat tutkailivat maanantaina 8.2. Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -alueen moninaista luonnetta asukastila Kääntöpaikassa Arabianrannassa. Mikko Kontiaisen vetämässä, Artovan alueen moninaisuutta käsittelevässä työpajassa nähtiin alueen käyttäjien ja käytön monipuolisuus alueen tärkeänä voimavarana ja resurssina. Haluttiin myös yhdistää ja hyödyntää alueella käytettäviä perinteisiä (esim. naapurit lapsenvahteina) ja uusia (esim. sosiaalinen media) toimintatapoja siten, että alue säilyttäisi eläväisyytensä vuosien varrella. Jatkossa alueen moninaisuuden vaalimista ja kehittämistä työstetään kolmen teeman ympärillä. Teemat ovat tiedottaminen (tiedotusrinki), alueen tapahtumat sekä toiminnan arviointi ja uusien näkökulmien etsiminen.

Konkreettisena toimenpiteenä alueen tiedottamiseen panostetaan kehittämällä alueen tiedotusrinkiä. Siihen toivotaan lisäjäseniä paikallisista asukkaista ja toimijoista, jotka haluavat saada äänensä kuuluviin alueella. Tarkoituksena on muodostaa ryhmästä koko alueen viestintäverkosto, jonka avulla eri tahot voivat tiedottaa toiminnastaan mahdollisimman kevyellä ja tehokkaalla tavalla.
Lue lisää…