Nuori kesätöihin kaupunginosayhdistykseen kesäsetelillä?!

hgin kesaseteli nuorille 2015


Helsingin kaupunki maksaa 300 euroa työnantajalle, joka palkkaa 9.-luokkalaisen nuoren töihin kesäsetelillä 1.6.–16.8.2015 välisenä aikana. Työnantajat ehtivät vielä ilmoittautua mukaan! Apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen toivoo vielä lisää yrityksiä ja yhdistyksiä ilmoittautumaan kesätyönantajiksi. Monet yhdistykset ja pienyritykset ovat kesäsetelin ansiosta palkanneet historiansa ensimmäiset kesätyöntekijät. Kesäsetelin nettisivuilla on mahdollisuus ilmoittaa avoimesta työpaikasta: http://kesaseteli.munstadi.fi/tyonantajalle/

Työpäiviä on oltava vähintään 10 ja työtunteja vähintään 50, joko yhtäjaksoisesti tehtynä tai eri jaksoihin sijoittuvana. Viikossa työtunteja on oltava vähintään 18. Nuoren nettopalkka on vähintään 335 euroa 10 työpäivältä ja 50 työtunnilta. Summa pitää sisällään lomakorvauksen. Lisäksi työnantaja maksaa normaalit työnantajamaksut (käyttäen esim. www.palkka.fi -palvelua). Ehtoihin kannattaa tutustua tarkkaan em. nettisivulta.

Kesäseteli on Helsingin kaupungin kädenojennus yrityksille, yhdistyksille, säätiöille ja seurakunnille, jotka haluavat työllistää nuoria. Työpaikkoja on laidasta laitaan. Kesäsetelin nettisivuilla on mahdollisuus ilmoittaa avoimesta työpaikasta, ja sitä kautta nuoret ovat päässeet töihin muun muassa jäätelökioskiin, yksityiseen päiväkotiin sekä lasten teatterileirille. Varsinaista työnvälitystä ei kuitenkaan ole järjestetty, joten suurin osa nuorista löytää työpaikan muita reittejä pitkin. Kesäseteli kannustaa työnantajia palkkaamaan kaikkein nuorimpia työnhakijoita, jotka muuten jäävät usein täysi-ikäisten työnhakijoiden jalkoihin.

Kesäsetelit jaettiin noin puolessa Helsingin kouluista yhteensä 2286 nuorelle. Jakotilaisuus hyödynnettiin mahdollisuutena perehdyttää oppilaita työnhakuun. Opinto-ohjaajat ovat käyneet oppilaiden kanssa läpi työhakemukseen, ansioluetteloon ja työhaastatteluun liittyviä asioita.

Kesäseteli on ollut nuorille iloinen ja innostava asia, joka on kannustanut työnhakuun. Monilla nuorilla on ollut tunne, ettei töitä niiden heikon tarjonnan vuoksi kannata edes hakea, mutta kesäseteli on hälventänyt tätä käsitystä.

Yhteistyötahoina toimivat Helsingin Yrittäjät, Kauppakamari sekä Vastuullinen kesäduuni -kampanja ovat markkinoineet kesäseteliä omille jäsenilleen ja kumppaneilleen ja kannustaneet yrityksiä palkkaamaan nuoria.

Lisätietoja: Marika Westman, suunnittelija, Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskus, GSM 041 51 21 702 ja marika.westman[at]hel.fi