Oikeusministeriön työryhmä tarkistamaan yhdistyslakia

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän tarkistamaan yhdistyslainsäädäntöä. Tarkoituksena on uudistaa lakia vastaamaan paremmin nykyaikaisen järjestö- ja kansalaistoiminnan vaatimuksia. Tarkistuksia tarvitaan erityisesti yhdistysten hallinnon ja tilintarkastuksen osalta sekä mahdollisuuteen osallistua sähköisesti kokouksiin ja päätöksentekoon.

Työryhmän on selvitettävä keinoja, jotka lisäävät yhdistysten mahdollisuuksia valita kullekin yhdistykselle parhaiten soveltuva hallintomalli. Erityisesti laajoissa ja monitasoisissa yhdistyksissä voi olla tarpeen säännöissä määrätä, että toiminnanjohtaja vastaa päivittäisestä toiminnasta hallituksen sijasta.
 
Työryhmän on myös selvitettävä yhdistyksen jäsenten vaikutusmahdollisuuksien parantamista sallimalla säännöt, jotka mahdollistavat tietoliikenneyhteyksien ja muiden teknisten apuvälineiden käyttämisen päätöksenteossa. Jäsenet voisivat tällöin osallistua kokouksiin ja äänestyksiin myös sähköisesti.

Lisäksi työryhmän on valmisteltava yhdistyksen tarkastusta koskevat säännökset. Lähtökohtana on, että pienimmät yhdistykset vapautetaan lakisääteisestä tilintarkastuksesta, jonka voivat toimittaa vain auktorisoidut tilintarkastajat. Toisaalta nykyistä maallikkotilintarkastuskäytäntöä vastaava hallinnontarkastus olisi mahdollinen.

Työryhmän puheenjohtaja on lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen. Työryhmän toimikausi päättyy 31.5.2008. Sen työtä seuraamaan ja arvioimaan asetetaan seurantaryhmä, jossa järjestöt ja muut etutahot ovat laajasti edustettuina.

Uudistuksen valmistelun pohjana on oikeusministeriössä laadittu muistio yhdistyslain tarkistamistarpeesta ja siitä saatu lausuntopalaute. Yhdistyslain tarkistaminen sisältyy pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmaan. Se on mukana myös valtioneuvoston periaatepäätöksessä, joka koskee kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämistä.

Asettamispäätös ja muita hankkeeseen liittyviä asiakirjoja löytyy oikeusministeriön verkkosivuilla www.om.fi olevan tiedotteen lopusta.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen,
puh. (09) 1606 7702
sähköposti: etunimi.t.sukunimi@om.fi
lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen,
puh. (09) 1606 7664
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi