Helkan lausunto oikeusministeriön työryhmän osamietinnöstä 09 / 2003

Oikeusministeriölle PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA ilmoittaa, että sillä ei ole huomautettavaa otsikossa mainittuun osamietintöön.

Helsingissä 22.9.2003

HELSINGIN KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN LIITTO RY HELKA
PuheenjohtajaRiitta Fabricius
Järjestösihteeri Seija Korpela