Ota kantaa maankäyttö- ja rakennuslain muutosluonnokseen!

Arvoisat Helkan jäsenyhdistykset,

Helkan kevätkokouksessa 22.3.06 nousi keskusteluun ajankohtainen maankäyttö- ja rakennuslain tarkentamiseen liittyvä ympäristöministeriön työryhmän mietintö ja sen sisältämä ehdotus (tonttitarjonnan edellytysten parantamista pohtimaan asetettu työryhmä).

Siihen sisältyy mm. kansalaisten valitusoikeutta rajoittavia ehdotuksia, joten kiinnostuneiden jäsenyhdistysten kannattaa tutustua mietintöön hyvin. Koska kyseessä on vasta luonnos lain tarkistamisesta (se ei siis vielä ole edennyt virallisiin lainvalmisteluelimiin) on juuri nyt oikea aika vaikuttaa.

Helkaan on tullut virallinen lausuntopyytö asiasta (määräaika 7.4.). Jäsenyhdistykset jotka kokevat asian tärkeäksi, voivat toimittaa Helkaan (yht.tiedot alla) näkökantansa torstaihin 6.4. mennessä (mieluiten sähköisesti, mutta muutkin tavat käyvät). Helkan mielipide koostetaan hallituksen ja jäsenkunnalta saatujen näkemysten pohjalta ja sen mukaan laitamme liitteinä Helkaan määräajassa saapuneet mahdolliset jäsenyhdistysten omat mielipiteet.

Seuraavaan luonnokseen: Näkökulmiä mietintöön
on poimittu tonttitarjontatyöryhmän mietinnöstä asukasnäkökulmasta tärkeimpiä kohtia. Luonnosta voi vapaasti käyttää tukena omien mielipiteiden laadinnassa!

Ympäristöministeriön infosivu tonttitarjonnan edellytysten parantamista pohtineen työryhmän mietinnöstä
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=174241&lan=fi

Koko mietintö (linkki mietinnön pdf-versioon):
tonttitarjontatyöryhmän koko mietintö

Mietinnön loppuosassa työryhmän esittämät maankäyttö- ja rakennuslain muutokset (perustelut sivulta 37 alkaen ja luonnos itse lakiehdotuksesta sivulta 48 lähtien).

Helkan yhteystiedot:

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA
Unioninkatu 28 B, 00100 Helsinki
Puh. & fax:  (09) 641 045/ gsm 041-5222071
email: helka@helka.net  www.helka.net