Päätöstiedote 1/2019

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan hallituksen päätöstiedote 1/2019

Helkan hallitus kokoontui 22.1.2019 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa uuden puheenjohtajan, Hanna-Kaisa Siimeksen johdolla. Tärkeät jäsenistön verkostoitumistilaisuudet kevätkaudella ovat: kevätkokous ke 27.3. ja Helkan tulevaisuusseminaari to 9.5. (alustava). Varaa ajankohdat jo kalenteriin! Kevätkaudella Helkan hallitus kokoontuu 26.2., 9.4., 7.5. ja 10.6.

Helka valmistelee yhteistyötä nuorten kesätöitä Helsingissä välittävän Job’d -hankkeen kanssa. Yhteistyöstä toivotaan saatavan lisäkäsiä kaupunginosayhdistysten tapahtumiin ja muuhunkin toimintaan sekä ensimmäisiä työkokemuksia kaupunginosien omille nuorille. Nuoren työllistämisestä ei koidu kaupunginosayhdistykselle kustannuksia. Yhteistyötä Helsingin yliopiston opinnäytetöiden tekijöiden kanssa viritellään myös parhaillaan.

Helkassa toimii tänä vuonna neljä työryhmää: kaupunkisuunnittelu-, viestintä-, projekti- ja tulevaisuusryhmä. Ne kokoontuvat n. 2-4 kertaa vuodessa ja edistävät teemansa mukaisia aihealueita kaupunginosatoimijoiden näkökulmista. Aihepiireistä asiantuntemusta omaavat jäsenaktiivit voivat ilmoittaa kiinnostuksestaan osallistua työryhmiin. Ryhmien kokoonpano vaihtelee vuosittain ja täydennystarvetta ilmenee ajoittain.

Tutustu Helkan uuden hallituksen kokoonpanoon oheisen linkin kautta
https://helka.net/helka/helkan-hallinto/hallitus. Helkan vpj:ksi valittiin Elina Kultaranta. Hallitus päätti vielä jalkauttaa muutaman tämän vuoden kokouksensa kaupunginosiin.

25.1.2019 Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka

Pirjo Tulikukka
toiminnanjohtaja
sp: pirjo.tulikukka[at]helka.net
p. 041 5222071

Hanna-Kaisa Siimes
puheenjohtaja
hksiimes[at]gmail.com