Päätöstiedote 3 / 2021

Tuu mukaan!
Tuu mukaan!

Jatkoimme huhtikuussa kokoontumista etänä. 19.4. kokouksessa käsittelimme mm. uutta taloussääntöä ja tulevan vuoden kaupungin avustusta. Keskustelimme meneillään olevasta sidosryhmäkartoituksesta. Suunnittelimme myös loppukevään aktiviteetteja.

Totesimme, että meneillään oleva kaupunginosia ja kaupunginosayhdistyksiä esittelevä Instagram-kampanjamme on herättänyt myönteistä huomiota. Otamme edelleen vastaan valokuvia ja tekstejä.  Jäsenistö on toivonut Instagram-koulutusta, joka päätettiin järjestää kevään kuluessa. Jäsenistölle olemme tarjonneet jo onnistuneen videokoulutuksen 16.-17.3.

Helkan viestintä- ja strategiatyöryhmät ovat kokoontuneet ja edistäneet omia teemojaan. Laadimme Helkalle uuden strategian. Kotiseutuliiton kanssa on tarkoitus tiivistää yhteistyötä. Viestintäryhmä aktivoi Helkan blogia ja uudistaa jäsentiedottamisen käytäntöjä. Lisäämme Helkan tiiviin kuvauksen sähköpostiviestin allekirjoituksen yhteyteen.

Olemme osallistuneet Helsingin kulttuuriympäristöohjelmaa koostavaan työryhmään käynnistäneet meiltä toivotun kulttuuriympäristökyselyn. Liitämme siihen mahdollisesti valokuvakampanjan.

Olemme jättäneet oikeusministeriön sähköiseen lausuntopalveluun alkukeväästä kaksi lausuntoa: lausunto väliaikaisesta laista yhteisöjen kokouksiin liittyen (18.3.) ja lausunto Yhteisölain uudistuksesta (14.4.).

Helkan blogiin keräämme kirjoituksia mm. kaupunginosien poikkeusajan toiminnasta. Jos haluat jakaa jonkin kokemuksen lyhyen blogikirjoituksen muodossa, ota yhteyttä toiminnanjohtajaan (yhteystiedot alla)!

Kevätkauden viimeiset Helkan hallituksen kokousajat ovat: ma 10.5. ja ma 7.6.

Aurinkoista loppukevättä ja alkukesää toivottaen,
28.4.2021 Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka

Hanna-Kaisa Siimes

puheenjohtaja
hksiimes[at]gmail.com

Pirjo Tulikukka
toiminnanjohtaja
pirjo.tulikukka[at]helka.net

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka on yhteistyöjärjestö, joka tukee monipuolista ja osallistavaa kaupunginosatoimintaa. Vaikutamme sen puolesta, että Helsingin eri alueet voivat kehittyä viihtyisinä, omaleimaisina ja yhteisöllisinä paikkoina. 
www.helka.net
www.kaupunginosat.fi
www.facebook.com/HelkaRy
www.instagram.com/helka_ry