Päätöstiedote 4/2019

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan hallituksen päätöstiedote 4/2019

Helkan hallituksen kokouksessa 7.5.2019 pääaiheita olivat Helkan ”Kaupunkiaktivismi tulevaisuudessa” -seminaarin 9.5. valmistelut ja yliopistoharjoittelijoiden työharjoittelun käynnistyminen. Helka käynnistää oman blogin lähiviikkoina. Jäsenyhdistykset voivat tarjota siihen omaan kaupunginosaansa tai toimintaansa liittyviä tiiviitä blogikirjoituksia, kuvien kera. Lisätietoja Helkan toimistolta (yht.tiedot alla).

Helkan kevätkokouksessa nousi esiin kysymys tulorekisterin vaikutuksesta pienten yhdistysten toimintaan. Suomen Kotiseutuliiton sivuilta löytyy jo lyhyesti pääasiat, oheisen linkin kautta . Helka kokoaa tietoa tulorekisteriaiheesta myös omille kotisivuilleen.

Helkan 9.5. seminaarin valmistelut olivat 7.5. hyvällä mallilla; kiinnostavia alustajia oli lupautunut mukaan, kutsua varten oli saatu onnistunut grafiikka ja Job’d-hankkeesta oli rekrytoitu 3 nuorta apukäsiksi seminaariin. Kauppakeskus REDI:n Vapaakaupunki -tilassa järjestettävän seminaarin keskeinen teema on Helkan ja sen jäsenyhdistysten uusi asemoituminen erilaisten kaupunginosa- ja kaupunkiaktivismien nopeasti muuttuvalla kentällä. Seminaarin alustukset ja keskustelumuistio löytyvät seminaarin jälkeen Helkan kotisivuilta.

Helkassa aloittaa toukokuussa työharjoittelun kaksi Helsingin yliopiston graduvaiheen opiskelijaa. He tulevat toteuttamaan mm. verkkokyselyn Helkan jäsenyhdistyksille. Kyselyllä kartoitetaan erityyppisten jäsenyhdistysten tilannetta ja toimintaa. Keräämme myös kokemuksia kaupungin uudesta osallisuusmallista ja paikallisesta yhteistyöstä oman kaupunginosan muiden toimijoiden kanssa. Kun jäsenyhdistys saa kyselyn sähköpostitse, toivomme että koko hallitus osallistuu siihen vastaamiseen. Vastaukset toivotaan mieluiten ennen juhannusta, mutta kyselyaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa elokuulle. Kyselyn tulokset saadaan syyskuun 2019 puoliväliin mennessä.

15.5.2019 Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka

Hanna-Kaisa Siimes        
puheenjohtaja            
hksiimes[at]gmail.com        

Pirjo Tulikukka
toiminnanjohtaja
pirjo.tulikukka[at]helka.net
p.041-5222071