Päätöstiedote 6 / 2021

Tuu mukaan!
Tuu mukaan!

Syyskauden ensimmäisen kokouksemme 25.8. toteutimme vielä etäsovelluksella. Päätimme järjestää muita kokouksia ja tilaisuuksia syyskaudella seuraavasti:
hallituksen kokous ti 21.9./ Helkan puheenjohtajapalaveri to 9.9./ hallituksen kokous ke 20.10./ Helkan syyskokous to 25.11. ja hallituksen kokous ke 8.12. Helkan pj-palaverin toteutamme to 9.9. etäsovelluksella; ohjelma tarkentuu ja kutsu lähtee syyskuun alkuun mennessä.

Kuulimme yhteenvedon Oulun valtakunnallisilta kotiseutupäiviltä 12.-15.8. Aktivoimme lähiviikkoina Helkan strategia- ja viestintätyöryhmät sekä muita työryhmiä tarpeen mukaan. Jos toiminta Helkan työryhmissä kiinnostaa, niin ole yhteydessä Helkan toimistoon, sp: helka[at]helka.net.

Kävimme läpi meneillään olevan Helkan kulttuuriympäristökyselyn tilannetta ja suunnittelimme jatkoa. Jatkamme kyselyn vastausaikaa 10.9. saakka. Saatu aineisto analysoidaan aluksi ja mahdollisuuksien mukaan siitä toteutetaan painettu julkaisukin.

Kuulimme Hiilineutraalit kaupunginosat -hankkeesta kahden kaupunginosa-aktiivin esittämänä. Hankkeesta on vetämässä OmaStadi-ehdotus. Kävimme lähetekeskustelua aiheesta ja jätimme asian vielä pöydälle.

Keskustelimme yhdistysten vanhojen aineistojen arkistoinnin tarpeellisuudesta; jäsenistö voi edelleen toimittaa niitä Helsingin kaupunginarkistoon. Muistutamme jäsenistöä aiheesta vielä pikku-uutisella.

Lopuksi kuulimme Myllypuron asukastila Myllärin tilanteesta, jossa tilan sopimus on yllättäen irtisanottu kaupungin toimesta. Asukastilat ovat elintärkeitä alueiden yhteisötoimijoille ja tämän tyyppinen toiminta huolestuttaa. Jäämme seuraamaan tilanteen kehitystä.

Seuraava hallituksen kokous pidetään ti 21.9. ja sitä ennen järjestetään Helkan pj-palaveri to 9.9.


Mukavaa alkanutta syksyä kaikille kaupunginosa-aktiiveille!

2.9.2021 Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka

Hanna-Kaisa Siimes

puheenjohtaja
hksiimes[at]gmail.com

Pirjo Tulikukka
toiminnanjohtaja
pirjo.tulikukka[at]helka.net

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka on yhteistyöjärjestö, joka tukee monipuolista ja osallistavaa kaupunginosatoimintaa. Vaikutamme sen puolesta, että Helsingin eri alueet voivat kehittyä viihtyisinä, omaleimaisina ja yhteisöllisinä paikkoina. 
www.helka.net
www.kaupunginosat.fi
www.facebook.com/HelkaRy
www.instagram.com/helka_ry