Päivitä tietojasi tai opi uutta yhdistystalouden koulutusilloissa syyskuussa

Päivitä tietojasi tai opi uutta käytännönläheisessä yhdistystalouden peruskoulutuksessa syyskuussa (2 + 3 iltaa). Koulutus koostuu kahdesta eri osiosta jotka voi suorittaa erikseen:
– A Yhdistystalouden perusteet: ma 4.9. ja to 7.9. klo 17-20
– B Yhdistys työnantajana: ma 11.9., ke 13.9. ja ti 19.9. klo 17-20
Paikka: Fredrikinkatu 33 A (Vision koulutustila) 

Osa A: Yhdistystalouden perusteet
·         Yhdistyksen taloudenhoitoa koskevat säädökset ja käytännön tehtävät
·         Kirjanpidon perusteet
·         Ilmainen kirjanpito-ohjelma
·         Tilikartta
·         Talousarvio
·         Tilinpäätös
Kouluttaja: KTM Aki Pennanen 

Osa B: Yhdistys työnantajana
·         Työsuhde, normihierarkia ja työehtosopimukset
·         Työsopimuksen muoto, kesto ja sisältö
·         Työaikalain ja vuosilomalain keskeiset kohdat
·         Työsopimuksen muuttaminen ja päättäminen, työtodistus
·         Palkanmaksu ja palkkalaskelma
·         Ennakonpidätykset, työeläkemaksut, vakuutukset yms.
·         Matkakulukorvaukset ja päivärahat
·         Viranomaisilmoitukset
Kouluttajat: OTK, VT Emilia Pennanen ja KTM Aki Pennanen. 

Osallistumismaksut – molemmat osiot: 80€ (Erikseen osallistuttaessa A-osa 40€, B-osa 60€).

Ilmoittautuminen ke 30.8. mennessä (osio A tai A+B), pelkkä B-osio: ke 6.9. mennessä. Jos samasta yhdistyksestä osallistuu useampi, voi ilmoittautua samalla lomakkeella, jos maksu tapahtuu yhdellä laskulla. Ilmoittautumiset ja lisätietoa oheisen linkkisivun kautta https://ssl.eventilla.com/yhdistystalous2017 Ilmoittautumisaikojen päätyttyä voi kysellä vapaita paikkoja p. 044-727 3240, visio@visili.fi