Palvelut

Helka

 • toimii jäsentensä yhdyssiteenä
 • edustaa jäseniään ja toimii asiantuntijana työryhmissä, tapaamisissa ja tilaisuuksissa hallinnon ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • edistää jäsentensä vaikutusmahdollisuuksia aluettaan koskevien asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa
 • tukee jäsentensä toimintaa kaupunginosien identiteetin vahvistamiseksi kestävän kehityksen ja kumppanuuden periaatteiden pohjalta
 • voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja laajoista, koko kaupunkia koskevista teemoista
 • harjoittaa toimialaansa liittyvää julkaisutoimintaa

Helka välittää

 • jäsenyhdistyksilleen, kaupungin hallintokunnille ja muille sidosryhmille monipuolista tietoa omien kotisivujensa – helka.net, Kotikadun ja kaupunginosat.net -portaalin kautta sekä erilaisissa tilaisuuksissa
 • välittää tietoa Helkan omista, sen yhteistyökumppanien tarjoamista ja muista hyödyllisistä koulutuksista ja seminaareista.

Helka tarjoaa

 • kaupunginosille veloituksettoman kotisivupohjan Kotikatu-julkaisujärjestelmänsä kautta sekä koulutus- ja tukitoimintaa kaupunginosasivustojen ylläpitämiseen
 • seminaareja, koulutus- ja tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista asioista
 • jäsenyhdistystensä edustajille vuosittain virkistystä ja verkottumista palvelevan puheenjohtajapalaverin sekä muita ajankohtaisia tilaisuuksia