Palvelut

Helka

  • toimii jäsentensä yhdyssiteenä
  • edustaa jäseniään ja toimii asiantuntijana työryhmissä, tapaamisissa ja tilaisuuksissa hallinnon ja muiden yhteistyötahojen kanssa
  • edistää jäsentensä vaikutusmahdollisuuksia aluettaan koskevien asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa
  • tukee jäsentensä toimintaa kaupunginosien identiteetin vahvistamiseksi kestävän kehityksen ja kumppanuuden periaatteiden pohjalta
  • voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja laajoista, koko kaupunkia koskevista teemoista
  • harjoittaa toimialaansa liittyvää julkaisutoimintaa

Helka välittää

  • jäsenyhdistyksilleen, kaupungin hallintokunnille ja muille sidosryhmille monipuolista tietoa omien kotisivujensa – helka.net, Kotikadun ja kaupunginosat.net -portaalin kautta sekä erilaisissa tilaisuuksissa
  • välittää tietoa Helkan omista, sen yhteistyökumppanien tarjoamista ja muista hyödyllisistä koulutuksista ja seminaareista.

Helka tarjoaa

  • kaupunginosille veloituksettoman kotisivupohjan Kotikatu-julkaisujärjestelmänsä kautta sekä koulutus- ja tukitoimintaa kaupunginosasivustojen ylläpitämiseen
  • seminaareja, koulutus- ja tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista asioista
  • jäsenyhdistystensä edustajille vuosittain virkistystä ja verkottumista palvelevan puheenjohtajapalaverin sekä muita ajankohtaisia tilaisuuksia