”Puistoja ja parkkeja”

Kuva: Matti Pyhtilä
Kuva: Matti Pyhtilä

Helsingin kasvaessa rakennusmaa vähenee. Alueliitosten myötä syntyneet lähiöt, mm. Haaga, Maunula ja toisaalla Herttoniemi, Roihuvuori ovat jo kasvaneet kiinni toisiinsa metsäkaistaleiden ja moottoriteiden enää erottaessa niitä. Asukkaiden lisääntyessä myös viher- ja virkistysalueiden toivotaan säilyvän tai jopa kasvavan samassa suhteessa. 

Helsingin asukastiheys on n. 3000 as/km². Keskustan alueilla asukastieheys on jopa 20.000 as./km², naapurikunnissa Espoossa ja Vantaalla noin 1.000 asukasta. Helsingissä kaupunginarkkitehti Bertel Jungin suunnittelema Keskuspuisto on tarjonnut jo yli vuosisadan ajan virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia kaupunkilaisille, lenkkeily- ja hiihtomaastoineen. Lisäksi merenranta antaa avaruutta kaupungille, vaikka satamat ja asuinalueet ovatkin levittäytyneet 1800-luvun matalikoille ja luodoille – aikoinaan vaivihkaa ja nykyään somekohun saattelemina.

Vuorovaikutteinen tiedonkulku tarjoaa kaupunkilaisille uusia tapoja vaikuttaa elinympäristöönsä. Muutaman vuoden ajan käynnissä ollut osallistuva budjetointi, Omastadi, on innostanut asukkaita ehdottamaan lähialueilleen mieleisiä ja kaivattuja parannuksia tai jopa jotain aivan uutta. Monet ehdotukset kohdistuvatkin lähialueen puistoihin, niiden varusteisiin ja liikuntamahdollisuuksien kehittämiseen.

Helsingin kaupunki on varannut toteutuksiin rahaa lähes 9 miljoonaa euroa. Kaupunkiin on ehdotettu aikaisempina vuosina leikkivälineitä puistoihin, kuntoilulaitteita ja -rakenteita mm. skeittiparkkeja, kuntoportaita, hoitamattomien puistojen kunnostamista, saunoja, soutuveneitä ja nuotiopaikkoja. Jos ehdotukset täyttävät kaupungin asettamat vaatimukset eivätkä kuulu muulla rahalla toteutettaviksi, niistä tehdään kustannusarvio. Seuraavaksi ne siirtyvät kaikkien 13 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien helsinkiläisten asukkaiden äänestettäviksi. Ehdotuksia voi jättää  omastadi.hel.fi -sivulle vielä su 15.10.2023 mennessä.

Kirjoittaja on Matti Pyhtilä, Meilahti-Seuran pj ja Helkan pj vuoden 2023 alusta