(Raja-)aluefoorumi

dsc00568.jpg
dsc00568.jpg

Mikä ja miksi?
Aluefoorumi on kaikille alueen toimijoille avoin keskustelutilaisuus, jossa keskustelun aihepiirit valitaan alueella ajankohtaisten teemojen perusteella. Tarkoituksena on koota alueen toimijat, suunnittelijat, luottamushenkilöt ja asukkaat keskustelemaan alueen asioista. Aluefoorumeissa painotetaan arkea kokonaisuutena, eli paikalla on edustajia useammilta hallinnon aloilta. Foorumin tarkoituksena on myös nostaa esille alueelta kehittämisideoita, joita voidaan jalostaa edelleen esimerkiksi alueryhmissä tai hallinnon alueellisissa ryhmissä. Foorumissa ei kuitenkaan tehdä päätöksiä.

Aluefoorumi toimii erinomaisesti käsittelypaikkana myös sellaisille aiheille, jotka eivät vielä ole jäsentyneet konkreettisiksi suunnitelmiksi tai hankkeiksi. Esimerkiksi asukkaiden kokema ongelma voidaan ottaa aluefoorumin aiheeksi. Foorumissa voidaan täsmentää sekä pohtia, mistä tässä asiassa todella on kyse, mihin se liittyy ja miten asian kanssa voitaisiin edetä. Täsmentynyt idea voi edetä impulssina jopa varsinaisiin toimenpiteisiin asti.

Myös myöhemmissä suunnittelun ja valmistelun vaiheissa aluefoorumi toimii oivallisena suunnitelmien esittelyn ja näkemysten keräämisen paikkana. Aluefoorumiin osallistuvat voidaan esimerkiksi tarvittaessa jakaa pienryhmiin pohtimaan ja työstämään käynnissä olevan hankkeen suunnitelmaluonnoksia.

Raja-aluefoorumitoiminta täydentää aluefoorumeita seudullisesta näkökulmasta. Raja-aluefoorumien tarkoituksena on yhdistää naapurikaupunkien raja-alueen toimijat keskustelemaan heille yhteisistä teemoista, kuten liikenteestä tai palveluista. Myös raja-aluefoorumi on kaikille avoin keskustelutilaisuus, jossa välitetään tietoa hallinnon ja asukkaiden välillä ja yli kuntarajojen. Luottamushenkilöiden aktivoiminen mukaan toimintaan on tärkeää.

Miten?
Valitun aihepiirin tiimoilta kutsutaan 2-4 keskustelun alustajaa. Usein järjestäjänä toimii aktiivinen alueyhdistys, esimerkiksi kaupunginosayhdistys. Myös kaupunki voi järjestää aluefoorumin. Tilaisuuteen kutsutaan esimerkiksi alueen asukkaita, asukasyhdistyksiä, suunnittelevia virkamiehiä ja luottamushenkilöitä. Sopivia markkinointikanavia ovat alueen kotisivut, ilmoitustaulut ja paikallislehdet.

Tilaisuus järjestetään jossain (raja-)alueen keskeisessä kokoontumispaikassa, johon asukkaiden on helppo tulla. Oleellista on järjestää tilaisuus alueella ja suunnitella se (raja-)alueen näkökulmasta. Illan kulkuun kuuluu kahvitus ja siihen liittyvä vapaamuotoinen keskustelu. Tilaisuus kutsutaan koolle aina samalla tavalla, ja tiedottamisessa hyödynnetään monia tiedotuskanavia. Jokaisen foorumin päätteeksi kerätään palautetta tilaisuudesta sekä ideoita seuraavien foorumeiden aiheiksi.

(Raja-)aluefoorumi voidaan järjestää esimerkiksi 2-6 kertaa vuodessa. Kysymyksiä alustajille on hyvä kerätä etukäteen esimerkiksi alueen internetsivuilla tai seutuportaalin keskustelupalstalla, jolloin tilaisuudessa saadaan vastauksia juuri alueen asukkaita askarruttaviin kysymyksiin.

Foorumien aiheet valitaan yhdessä alueen asukkaiden ja yhdistysten kanssa. Myös hallinto voi ehdottaa valmiita aiheita, jotka liittyvät ko. alueen suunnitteluun tai kehittämiseen. Palautteen perusteella voidaan valita seuraavan foorumin aihe.

Edut ja haasteet

edut:

  • kaikille avoin ja konfliktivapaa, koska ei päätösvaltaa
  • säännöllinen keskusteluyhteys
  • uusien näkökulmien löytyminen
  • alueen asukkaiden näkemysten kerääminen
  • raja-alueen asioiden käsittelykanava
  • aiheet alueelta > asukkaiden kiinnostus taattu
  • toimijoiden verkostoituminen (erityisesti raja-alueella)

haasteet:

  • vaatii koordinointia ja suunnittelua
  • toiminnan oltava jatkuvaa, jotta toimii aitona kehittämisfoorumina
  • ei päätösvaltaa > hyöty tultava tiedon jakamisesta ja ideoinnista

Vinkki:
Lisätietoa aluefoorumeista niiden omalta kotisivulta