Rakennukset kertovat – perustietoa asukkaille

Oheinen nettiversio noudattelee painetun julkaisun tekstiä ja sisältää suurimman osan julkaisun kuvituksesta. Oppaassa kerrotaan pelkistetysti arkkitehtuurin tyylikausista esimerkkeinä Helsingin eri kaupunginosista valitut 10 kohderakennusta. Tyylikaudet on nettiversiossa numeroitu yhdestä kymmeneen. Kunkin tyylikauden koko teksti avautuu näkyviin klikkaamalla ensin otsikkoa ja sen jälkeen johdannon alla näkyvää Lue lisää -linkkiä.

Rakennukset kertovat – sisällysluettelo:

1. Empire – pohjolan valkea kaupunki syntyy 1810-1840…1870
2. Kertaustyylit – kaupunkipalatsien ja huviloiden aika 1840…1879-1895
3. Art nouveau, jugend ja kansallisromantiikka – Kansallishenkeä ja uutta taidetta 1895 – 1920
4. 1920-luvun klassismi – paluu pelkistykseen ja symmetriaan
5. Funktionalismi – kansainvälinen tyyli ja töölöläinen sovellus 1930-luku
6. Jälleenrakentaminen, romantiika ja rationalalismi 1940- ja 50-luvut
7. Teollinen rationalismi – utopiaa ja järjestelmäajattelua
8. Elementtirakentaminen ja strukturalismi 1970-luku
9. Postmodernismi – huoletonta kulissiarkkitehtuuria 1980-luku
10. 1990-luvulta eteenpäin – uutta ja kierrätystä

Koko Rakennukset kertovat -julkaisu pdf-muodossa

Ajallinen ulottuvuus alkaa empirestä, esimerkkinä Senaatintorin ympäristö, ja päättyy viime vuosituhannen vaihteeseen. Esimerkkikohteista kuvaillaan materiaaleja, väritystä ja tunnusomaisia detaljeja. Näiden lisäksi mainitaan ajankohdan suunnittelijoita ja merkittäviä rakentamiseen vaikuttaneita tapahtumia.

Esimerkkikohteet on valittu eri puolilta kaupunkia. Valinnassa on kiinnitetty huomiota paitsi arkkitehtoniseen laatuun, myös tyypillisten tyylipiirteiden esiintymiseen ja kohteen tunnistettavuuteen.

Helsingin arkkitehtuuriin tutustumista voi jatkaa esimerkiksi Arvi Ilosen Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Arkkitehtuurioppaan avulla. Lisätietoa rakennuksista ja rakentamisesta löytyy nettiversion lopusta Lisätietoa-kohdasta ja muita teoksia nettiversion lopussa olevasta kirjallisuus- ja lähdeluettelosta. Tekstissä kursiivilla esiintyviä sanoja on selitetty nettiversion lopun pienessä sanastossa.