Rakennukset kertovat

Rakennukset kertovat
(julkaisu kokonaisuudessaan pdf-tiedostona, koko n. 3,5 Mt)

Rakennukset kertovat -projekti ja aineisto 

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan ”Rakennukset kertovat” -projekti tuotti historiallista ja kaupunkikuvaa esittelevän yleistajuisen aineiston arkkitehtuurityylien vuosikymmenistä kaikkien halukkaiden käyttöön. Sen avulla välitetään tietoa ja lisätään ymmärrystä rakennetusta ympäristöstä yhteisen kulttuuriympäristömme elintärkeänä osana. Koottu aineisto julkaistiin 27.3.2007 painettuna opaskirjasena sekä pdf-muodossa (linkki yllä). Aineistosta työstettiin vuoden 2008 aikana myös helppolukuinen nettiversio Helkan kotisivuille.

Julkaisun sisältö

Oppaassa kerrotaan pelkistetysti arkkitehtuurin tyylikausista esimerkkeinä Helsingin eri kaupunginosista valitut 10 kohderakennusta. Ajallinen ulottuvuus alkaa empirestä, esimerkkinään Senaatintorin ympäristö, ja päättyy viime vuosituhannen vaihteeseen. Esimerkkikohteista kuvaillaan materiaaleja, väritystä ja tunnusomaisia detaljeja. Näiden lisäksi mainitaan ajankohdan suunnittelijoita ja merkittäviä rakentamiseen vaikuttaneita tapahtumia. Julkaisun lopussa on suppea aihepiirin sanasto sekä lähdeluettelo mm. lisätietojen hankkimiseen.

Yleistajuista tietoa rakennetusta ympäristöstä ja sen arvoista tarvitaan

Tietoisuus oman ympäristön arvoista edistää rakennetun ympäristön kunnossapitoa ja hoitoa. Tiedon myötä se parantaa asukkaiden juurtumista ja viihtymistä, samalla kasvattaen ja ylläpitäen yhteisöjen sosiaalista pääomaa. Perustuslain mukaan ”Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille”. Uudistunut lainsäädäntö edellyttää nykyisin asukkailta vuorovaikutteista osallistumista kaavoitusprosessien eri vaiheissa. Pystyäkseen toimimaan edellä esitettyjen tavoitteiden mukaisesti asukkaat tarvitsevat tietoa mm. oman lähiympäristön ja eri tyylisuuntia edustavien rakennuskohteiden ominaisuuksista ja arvoista. Myös kiinteistöjen korjausrakentamisessa tarvitaan aiempaa perusteellisempaa asiantuntemusta rakennusten erikoispiirteistä, jotta vältyttäisiin rakennustekniikan ja kaupunkikuvan kannalta virheellisiltä ratkaisuilta.

Aineiston kokoaminen ja toimitus

Aineiston kokoamisesta, toimitustyöstä ja kuvituksesta (ellei toisin mainita) ovat vastanneet arkkitehdit Piritta Hannula ja Marja Salonen. Työhön on saatu tukea ympäristöministeriöstä ja Rakennustietosäätiöstä. Oppaan painatusta on tukenut Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto. Julkaisun ensimmäinen painos on tältä erää loppunut. Nettiversion aineistosta Helkan kotisivuille on koonnut Päivi Savolainen Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:stä.

Kohderyhmät, joiden tarpeisiin aineisto on laadittu:

– kaupunginosa-, asukas- ja kotiseutuyhdistykset
– rakentamispalvelujen tarjoajat ja tuottajat; mm. saneerausyritykset, ym.
– taloyhtiöt, isännöintitoimistot ja huoltoyhtiöt
– aikuiskasvatus (kulttuuriaiheet); mm. kansalais- ja työväenopistot
– ympäristö-/kulttuuri-/kuvataidekasvatus ylä-asteilla, lukioissa, ammatillisen koulutuksen oppilaitoksissa

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka,
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka, p. 041 522 2071,
email: pirjo.tulikukka[at]helka.net

Tietoa aihepiiriin liittyen myös www.kulttuuriymparistomme.fi -portaalista!