Stadia omimassa

tyopaja kuva 2019 web

Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallissa paperilla kaikki näyttää hyvältä. Omaehtoiseen toimintaan kannustetaan ja kaupunkiaktivismia tuetaan. Kun se lukee hallintosäännössä, se velvoittaa viranhaltijoita. Osallistuva budjetointi antaa kaupunkilaisten ideoille tilaa ja rahaa. Stadiluotsit välittävät kentän ääntä ja auttavat opastavat byrokratian porteille. Helsinki paistattelee osallistumisen eturintamassa.

Todellisuus ei vielä seuraa sääntöjä. Kesällä julkaistu osallisuusmallin väliarviointi mainitsee kerran sanat aktivism* ja omaeht*. Pitkän linjan kaupunkiaktivistit turhautuvat tukihakemusten hylkäyksiin ja niiden mielivaltaisen oloisiin perusteluihin. ”Jos antaa yhdelle, pitäisi antaa kaikille.” ”Toimintanne on projektiluontoista.” ”Tapahtumanne ei ole lähiössä.” ”Jos kaupunki tukee toimintaa, se ei ole kansalaisyhteiskunnan toimintaa.”

Osallistuva budjetointi OmaStadi ei ole yhteistyötä kaupunkilaisten ja kaupunkiorganisaation kesken. Kaupunkilaiset ideoivat ja kehittelevät, organisaatio budjetoi ja toteuttaa. Eikä se kaupunkilaistenkaan kesken yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä lisää, jos heitä kilpailutetaan toisiaan vastaan. Sen sijaan että olisi keskusteltu hankkeiden paremmuudesta, sometettiin hampaat irvessä nurkkapatrioottisessa edunvalvontahengessä.

Useammalla alueella äänestyksestä tuli kahden eri kaupunginosan välisen ison hankkeen kauppa ja asukkaiden kannalta joko voitto kotiin tai tappio toisille, ei joko paras tai sentään hyvä parannus minulle ja meille.

Pahinta on jos OmaStadi korvaa joko kaupungin perustoimintaa tai omaehtoisen toiminnan tukia, kuten on epäilty. Silloin budjettivallan deliberointi kääntyy perus- ja tukipolitiikan ulkoistamiseksi prosessiin, jossa äänivalta on kansalla mutta sitä ohjaava talouslaskentavalta ja toimeenpanovalta pidätetään kaupunkiorganisaatiolla.

Omaehtoisessa toiminnassa kansalaisten käsissä on koko ketju agendan asettamisesta ideointiin, resursoinnista toteuttamiseen.

Onko Helsinki oikeasti tiellä, jolla se oppii edesauttamaan kaupunkilaisyhteisöjen omaehtoista toimintaa? Vai hiihtääkö se vanhaa hyvinvointivaltiollista latua? Siinä julkisvalta on suvereeni kunkku, joka jakaa muille mitä haluaa, miten haluaa ja kun haluaa.

Pasi Mäenpää

kirjoittaja on kaupunkiaktivismitutkija ja Helsingin yliopiston kaupunkisosiologian dosentti

(kuva: OmaStadi Raksa -työpajaillasta, Pirjo Tulikukka )