Syyskokouksen 2007 esityslista

Helsingin kaupunginosayhdistysten Liitto ry:n syyskokous

Aika: 27.11.2007 klo 18.00
Paikka: Gardenia, Koetilantie 1, Helsinki

Gardenian toiminnan esittely ja tutustuminen trooppiseen kasvihuoneeseen klo 17.00, jonka jälkeen klo 17.30 alkaen kahvitus. Viralliset kokousasiat klo 18.00 alkaen.

E S I T Y S L I S T A

§ 1. Kokouksen avaus

§ 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat

§ 3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Liiton sääntöjen mukaan syyskokous on pidettävä marraskuussa ja kokouskutsu lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista on postitettu sekä puheenjohtajille että sihteereille sähköpostina tai tavallisena postina 12.11.2007 (jäsentiedote 5/2007), valtakirjalomake puheenjohtajille. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2008 on postitettu kokouskutsun liitteinä.

§ 4. Esityslistan hyväksyminen

§ 5. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Vuonna 2007 jäsenmaksut ovat olleet seuraavat:

yhdistys, jolla alle 100 jäsentä 76 euroa
yhdistys, jolla 100 – 500 jäsentä 101 euroa
yhdistys, jolla 501 – 1000 jäsentä 126 euroa
yhdistys, jolla yli 1000 jäsentä 151 euroa

Hallitus esittää, että jäsenmaksut pidetään vuonna 2008 entisen suuruisina kaikissa neljässä maksuluokassa. Jäsenmaksut tulee suorittaa 30.05.2008 mennessä.

§ 6. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

§ 7. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hallituksen esitys Helkan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2008 on toimitettu jäsenille kokouskutsun liitteinä 12.11.2007.

§ 8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

§ 9. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Erovuorossa ovat asiantuntijajäsen sekä eteläistä, keskistä ja läntistä suurpiiriä edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Varajäsenen tulee olla eri yhdistyksestä kuin varsinainen jäsen.

Asiantuntijajäsen Martti Helminen

Eteläinen suurpiiri
varsinainen jäsen Olli-Pekka Ihalainen, Eteläiset kaupunginosat
varajäsen Marja Häyrinen-Alestalo, Lauttasaari-Seura

Keskinen suurpiiri
varsinainen jäsen Raimo Nenonen, Kallio-Seura
varajäsen Hilkka Kuusinen, Alppila-Seura

Läntinen suurpiiri
varsinainen jäsen Tuula Salo, Pro Haaga
varajäsen Jouko Hömppi, Pitäjänmäki Seura

Syyskokouksessa jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Yhdistyksen virallista edustajaa pyydetään esittämään kokouksen alussa valtakirja.

 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa

Syyskokouksen 2006 valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta ja Pirkko Alaranta Töölö-Seurasta ja heidän varahenkilöinään Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista ja Leena Ahtila Konala-Seurasta.

§ 11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle liiton sääntöjen 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat

Käsitellään Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:n nimenmuutosehdotus ja sen edellyttämä Helkan sääntömuutosesitys.

§ 12. Kokouksen päättäminen