Syyskokouksen 2008 esityslista

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan syyskokous

Aika: tiistaina 11. marraskuuta 2008, kello 18.00
Paikka: Helsingin Energian Sähkötalon auditorio Kampissa, sisään Runeberginkadun puolelta

Kahvitus alkaa klo 17.00 ja alustukset n. klo 17.15 seuraavasti: ensin lyhyesti
– ’Ajankohtaista Helsingin Energian Kaukolämmöstä’/ Turo Eklund, jonka jälkeen
– Yhteenveto Helkan kutsuilloista ja palautekysely/ Päivi Savolainen ja Pirjo Tulikukka
Viralliset kokousasiat klo 18.00 alkaen.

E S I T Y S L I S T A

§ 1. Kokouksen avaus

§ 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.

§ 3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus.

Helkan sääntöjen mukaan syyskokous on pidettävä marraskuussa ja kokouskutsu lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista on postitettu sekä puheenjohtajille että sihteereille sähköpostina tai tavallisena postina 27.10.2008 (jäsentiedote 4/2008), valtakirjalomake puheenjohtajille. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2008 on postitettu jäsenille kokouskutsun liitteinä.

§ 4. Esityslistan hyväksyminen

§ 5. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Hallitus ehdottaa Helkan jäsenmaksuihin vähäisiä korotuksia seuraavan taulukon esittämällä tavalla:

 Helkan jäsenmaksut        vuosina 2003-2008      vuonna 2009    
 Jäsenmäärä alle 100  76 euroa 80 euroa
 Jäsenmäärä 100-500  101 euroa 105 euroa
 Jäsenmäärä 501-1000  126 euroa 130 euroa
 Jäsenmäärä yli 1000  151 euroa 155 euroa

Jäsenmaksut tulee suorittaa 30.05.2009 mennessä. Viivästymisestä peritään 5 euron suuruinen lisämaksu (Helkan syyskokouksen päätös vuodelta 2003).

§ 6. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

§ 7. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hallituksen esitys Helkan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2009 on toimitettu jäsenille kokouskutsun liitteinä 27.10.2008 hallituskäsittelyn jälkeen.

§ 8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

§ 9. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Erovuorossa ovat pohjoista, koillista, itäistä ja kaakkoista suurpiiriä edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Varajäsenen tulee olla eri yhdistyksestä kuin varsinainen jäsen.

Pohjoinen suurpiiri
varsinainen jäsen Ulla Kaivola, Pakila-Seura
varajäsen Anu Karvonen, Metsälä-Seura

Koillinen suurpiiri
varsinainen jäsen Vesa Vähätalo, Suurmetsä-Jakomäki-Seura
varajäsen Vesa Koskela, Pihlajamäki-Seura

Itäinen suurpiiri
varsinainen jäsen Risto Rautiainen, Kontula-Seura
varajäsen Markku Hämäläinen, Myllypuro-Seura

Kaakkoinen suurpiiri
varsinainen jäsen Seppo Hiltunen, Herttoniemi-Seura
varajäsen Timo Korpela, Laajasalo – Degerö Seura

Syyskokouksessa jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Yhdistyksen virallista edustajaa pyydetään esittämään kokouksen alussa valtakirja.

§ 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa

Syyskokouksen 2007 valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta ja Leena Ahtila Konala-Seurasta ja heidän varahenkilöinään Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista ja Pentti Hellevaara Siltasaari-Seurasta.

§ 11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle Helkan sääntöjen 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.

§ 12. Kokouksen päättäminen.