Syyskokouksen 2011 esityslista

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan syyskokous

Aika: tiistaina 29. marraskuuta 2011, klo 18.30
Paikka: Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston tiloissa (Siltasaarenkatu 13)

ESITYSLISTA

Kahvitarjoilu alkaa klo 17.00, alustukset alkavat n. klo 17.30 ja viralliset kokousasiat käsitellään klo 18.30 alkaen. Kahvitarjoilun aikana osallistujilla on mahdollisuus tutustua Helkan uuteen Vyyhti-projektiin. Alustuksina Helsingin Rakennusvalvontaviraston lyhyt esittely, Helkan palkitsema vuoden teko 2011 sekä Helkan vuoden 2011 lopussa päättyvän CADDIES-projektin tulosten esittely.

Viralliset kokousasiat klo 18.30 alkaen:

§ 1. Kokouksen avaus

§ 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.

§ 3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus.

Helkan sääntöjen mukaan syyskokous on pidettävä marraskuussa ja kokouskutsu lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista on postitettu sekä puheenjohtajille että sihteereille sähköisesti ja kirjepostina 14.11.2011 (jäsentiedote 3/2011), valtakirjalomake puheenjohtajille. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 on postitettu jäsenille kokouskutsun liitteinä.

§ 4. Esityslistan hyväksyminen

§ 5. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Vuonna 2011 jäsenmaksut ovat olleet:

yhdistys, jolla alle 100 jäsentä         80 euroa
yhdistys, jolla 100 – 500 jäsentä     105 euroa
yhdistys, jolla 501 – 1000 jäsentä   130 euroa
yhdistys, jolla yli 1000 jäsentä         155 euroa

Hallitus esittää, että jäsenmaksut pidetään vuonna 2012 edellä esitetyn suuruisina kaikissa neljässä maksuluokassa. Jäsenmaksut tulee suorittaa 31.05.2012 mennessä. Viivästymisestä peritään 5 euron suuruinen lisämaksu (Helkan syyskokouksen päätös vuodelta 2003).

§ 6. Päätetään toiminnantarkastajien palkkioista

§ 7. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hallituksen esitys Helkan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2012 on toimitettu jäsenille sähköisesti ja kirjepostin liitteinä 14.11.2011 (jäsentiedote 3/2011).

§ 8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

§ 9. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Erovuorossa ovat eteläisiä, läntisiä ja keskisiä kaupunginosia edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä asiantuntijajäsen. Varajäsenen tulee olla eri yhdistyksestä kuin varsinainen jäsen.

Eteläiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Marja Häyrinen-Alestalo, Lauttasaari
varajäsen Lea Virtala, Eteläiset kaupunginosat

Läntiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Lulu Nenonen, Pitäjänmäki – seura
varajäsen Tarja Sarjakoski, Munkinseutu

Keskiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Janne Kareinen, Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys
varajäsen Timo Puska, Merihaka – Seura

Asiantuntijajäsen Martti Helminen

Syyskokouksessa jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Yhdistyksen virallista edustajaa pyydetään esittämään kokouksen alussa valtakirja.

§ 10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa

Syyskokouksen 2010 valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet Saara E. Tolonen Kallio – Seurasta ja Leena Ahtila Konala – Seurasta ja heidän varahenkilöinään Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista ja Pentti Hellevaara Siltasaari – Seurasta.

§ 11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle Helkan sääntöjen 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat

§ 12. Kokouksen päättäminen